Procheti.com

Файлове от Международни икономически отношения

Общо 19
Обществени науки
 • „Международният маркетинг и неговите съвременни измерения”

  Главната цел на маркетинга в това време е да открива нови алтернативи за измисляне и разработване на все по-остроумни и нестандартни идеи, за да могат компаниите да работят по-успешно. За да разгледаме новостите в маркетинга като начало ще трябва да разгледаме какво ново има в пазарите и защо е необходимо да има нововъъведения. Днес промените на пазара са толкова динамични, че не е възможно да се работи с определени шаблони на маркетинговото поведение. Всяка фирма е изправена пред много промени. В днешно време има засилена конкурентна среда, а при нея се забелязват следните тенденции:
 • Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война

  Външната политика на България през 40-те и 50-те години на XX век се основава върху принципите на социалистическия интернационализъм, на безкористната дружба, сътрудничество и приятелство, на мирното съвместно съществуване на държави с различен социален и политически строй, на защита на националната независимост, държавния суверенитет и териториалната цялост на ненамеса във вътрешните работи на отделните страни и взаимна икономическа изгода, на разностранно културно общуване и взаимност, на строго спазване на международните договори и задължения.
 • МЕЖДУНАРОДНИ ИНТЕГРАЦИОННИ ОБЩНОСТИ

  Договорът за създаване на Европейската икономическа общност е подписан на 25 март 1957 г. в Рим от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Началото на нови, по-високи степени на европейската интеграция поставят договорите, подписани от държавите членки в Маастрихт, Нидерландия, през декември 1991 г., в сила от ноември 1993 г., и Лисабонския договор, подписан през 2007 и в сила от декември 2009 г. В съответствие с Лисабонския договор Европейският Съюз функционира чрез междудържавни, наднационални, национални и регионални институции с икономически, политически и обществени функции въз основа на общностното право. Институции на ЕС са Европейският съвет, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Сметната палата и Европейската централна банка. Икономическия и Социалният комитет и Комитетът на регионите са консултативни органи на ЕС.
 • Международен валутен фонд

   Установяване на конвертируемост на двете резервни валути в злато, при което доларът се обменя от съкровището на САЩ по официално фиксирано съотношение;  Поддържане на официално неизменна цена на златото;  Създаване на система за твърди валутни паритети и курсове на основата на официалната цена на златото в долари и фиксирани паритети на националните валути към долара;
 • Икономическа и социална политики на ЕС на тема: «Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС»

  Кризата се пренасe и в Европа - британски, белгийски, холандски и немски банки започнаха да изпитват сериозни затруднения. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а сега се трансформира и в световна икономическа. 2008 ще се запомни като годината на черните рекорди - най-големите фалити, най-големите интервенции на централните банки, най-скъпите държавни мерки срещу кризата, най-големите финансови измами в историята.
 • Корейската война: политически аспекти на един „ограничен” международен конфликт ( 1949 – 1951 г. )

  Не може да се отговори с пълна сигурност на въпросите кой и кага започва Корейската война. В политически и граждански аспект най – подходящата година е 1945 г., а от военна и вътрешнокорейска гледна точка вероятното начало е 1949 г. първите въоръжени схватки между корейците стават, когато на 26 юни 1950 г. Ким Ир Сен решава да премине границата на 38 - я паралел . Развитието в политиката на Москва, Пекин и Пхенян. До края на 1949 г. Сталин не планира агресия срещу Южна Корея.
 • “Ролята на Световната банка в Централна и Източна Европа”

  Основната роля на Световната банка е да подпомага най – бедните страни по света, както и развиващите се икономики и икономиките в преход. Банката постига това чрез осигуряването на финансови средства в комбинция с техническа подкрепа, аналитична и консултантска работа, обучение и координация на помоща за развитие. На практика, Световната банка е дълбоко ангажирана във всякакви аспекти на развитие и играе основна роля в страните, които търсят подкрепа. На Световната банка трябва да се гледа като на група, тъй като тя представлява обединение от пет институции с различен мандат, които са възникнали по различно време, както следва:
 • Икономическото влиянието на глобализацията върху страните в световен мащаб.

  В книгата си „Разбирания на международният икономически ред“ , има различна представа за процеса глобализация в сравнение със Стиглиц. Двамата автори са в две коренно различни гледни точки на процесът глобализация. Ако условно можем да наречем Стиглиц „противник“ на този процес, то Гълпин е неговият „защитник“. Гълпин категорично отрича основните идеи които са заложени в книгата „ Глобализацията и недоволните от нея“. Гълпин смята че повечето автори имат погрешно разбиране за глобализацията и нейните последици.
 • „Глобализация и постиндустриално общество” „Глобализация и съвременна държава”

  Държавата и нацията са онзи своеобразен фундамент, върху който обществото живее и действа. При това и двете структури с възникването на нацията са обединени в единна общност – националната държава като по-висше развитие на самата държавност. Днес нацията съществува посредством държавата, а държавата на свой ред представлява националности. Нещо повече, известен е тезисът, че националната държава е главният лост на прогреса чрез Средновековието. Нацията е единствената форма, която държавата е придобила за да поддържа социално равновесие и целенасочено да се развива. Нациите са степен обединяване на обществото в големи общности след началните форми на рода, племето и общината.
 • „Дълговата криза в еврозоната – причини за възникване, последици, мерки за преодоляването й“

  Също така може да се твърди, че дълговата криза е резултат не само от външни фактори, но включва и глобализацията на финансите, финансовата криза от 2002 – 2008 година, условията за кредитиране от същият период – 2002 – 2008 година, които са неблагоприятни, но лесни и насърчават високорисковите кредити, както и увеличават практиката по заемане на средства. Други четири резултата са дисбалансите в международната търговия, избирането на фискалните политики, който са свързани с държавните приходи и разходи; използваните от държавите подходи за спасяване на затруднени банкови сектори, както и не на последно място балона с недвижимите имоти, който бе спукан, също така голямата рецесия от 2008 – 2012 година.