Procheti.com

Файлове от Медицина

Общо 6
Обществени науки
 • Зъботехника

  Поддържаенето и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо , умствено и социално благосъстояние и благоденствие , които заедно понякога са наричани „ Триъгълник на здравето „ . Здравето на един организъм се свързва със състоянието и струкрурата и функциите на отделните органи и целия организъм . Предполага се , че при здрав организъм липсват отклонения от нормалните параметри на тези показатели . Ето защо често понятието здраве се отъждествява с термина „норма „ . От изключителна важност за здравето са храната , хранителните навици и спортуването или ежедневна физическа актовност . Негативно влияние върху организма аказва нездравословен/небалансиран начин на живот , липса на лична хигиена , тютюнопушенето , употребата на алкохол , наркотици , стрес .
 • Грижа за възрастните хора

  Дългосрочните грижи и другите социални услуги за възрастни хора в България са осигурени от две отделни системи - системата на социалното подпомагане и системата на здравеопазването. В момента българското законодателство не съдържа нито отделна дефиниция на услуги, които следва да се предоставят като дългосрочни грижи, нито официална класификация на лицата, които имат право да ги ползват. Основните услуги за възрастни в България, са финансирани от държавата, от местните бюджети, от потребителски такси и от европейски програми. Не съществува осигуряване за грижа, а личния принос е чрез минимално заплащане.
 • Финансиране на здравеопазването

  Финансирането на отрасъла зависи преди всичко от вида на произвежданите блага. Така например чистите публични блага, благата с големи външни ефекти, неотложните и ценните за общественото здраве трябва да се финансират изцяло или в голяма степен от държавата и общините, за да се гарантира тяхното възпроизводство необходимо за здравното-демографско развитие и социалното благополучие на дадена страна. Смесените публични блага, към които се отнасят почти всички персонални здравни услуги трябва да се финансират смесено най-малко от два източника: обществен- фонд за задължително здравно осигуряване и частен, тъй като това отговаря на на вида на реализираните ползи от консумацията.
 • Хранене на детето

  Потребността от белтък е също по-висока, като особено важно е неговата балансираност по отношение на всички есенциални аминокиселини. Еталонен по отношение на незаменимите аминокиселини е белтъкът в майчината кърма. Съвременните млека за кърмачета съдържат белтък от специално преработено краве мляко или соев белтък с добавка на метионин, аминокиселина особено важна за процесите на растежа. Соевите млека са предназначени за кърмачета с непоносимост към млечен белтък. Те съдържат добавка на захароза и глюкоза, но не и лактоза, защото непоносимостта към млечната захар се среща често като усложнение на млечна алергия.
 • Видове системи и техники за дишане

  Образуването на ерозол, чиито частици са в достатъчно количество и с такива размери, че да проникнат в белодробните алвеоли, се осигурява от съвременни устройства, каквито са ултразвуковите аерозолни апарати. При тях се постига много фино разпрашаване в резултат на попадането на течността. При тези условия се получава изключително хомогенен аерозол, съставен от много малки капчици. Аерозол с подобни свойства прониква до белодробните алвеоли. Големината на капчиците зависи от честотата на ултразвука. При честота 1 мегахерц големината на частиците е 4 микрометра. При честота 5 мегахерца частиците са по-малки от 1 микрометър. Тези свойства на ултразвуковите аерозолни апарати разкриват възможности за лечение с високоефективни лекарствени средства.
 • Регулация на метаболизма на гликогена при човека

  Фосфорилазата откъсва един по един глюкозни остатъци от нередуциращи краища  и ги превръща в глюкозо-1-фосфат - докато стигне до 4 или 5 остатъка преди разклонението. Глюкантрансферазата прехвърля фрагмента от остатъците от по-малкия клон  към главната верига, за да действа върху нея отново фосфорилазата. Амило-1,6-глюкозидазата хидролитно отделя остатъка в разклонението  като глюкоза.