Procheti.com

Файлове от Медицина

Общо 33
Обществени науки
 • Роля на фолиева киселина и производни за преноса на едновъглеродноатомни отломки

  В микроорганизми се извършва цялостната синтеза, а при човек се извършва само редукция на фолат през дихидрофолат до тетрахидрофолат. Тази особеност сe използва успешно подтискане на микробни инфекции от сулфонамиди (структурни аналози на р-АБК), без да се засяга обмяната в макроорганизма.Тетрахидрофолатът поема едновъглеродноатомните отломки, отделяни при разграждането на някои аминокиселини и се превръща в няколко различни производни
 • Биопотенциали на главния мозък

  В зависимост от функционалното състояние на организма в норма и при паталогични състояния характерът на ЕЕГ силно се изменя. По биофизични критерии в ЕЕГ се отделят нерегулярни (неритмични) участъци, ритмични участъци, отделни вълни, ритмично повтарящи се комплекси от вълни. Ритмичните ЕЕГ (или техните участъци) може да се определят като колебания на разликата на потенциалите, които са сравнително продължителна последователност от вълни, имащи близка продължителност и форма
 • Ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност

  Клинична картина: Оплакванията на пациентите с РН могат да се колебаят от много неприятни усещания в сърдечната област при неопасни екстрасистоли до липса на оплаквания при застрашаващи живота аритмии. Оплакванията се определят от вида на РН, тяхната честота, продължителността им както и от възрастта и наличието на придружаващи заболявания. Оплакванията могат да се обобщят по следният начин: Субективни оплаквания:- сърцебиене, прескачане на сърцето, пробождане, болка или “удар” в сърдечната област.
 • Видови инконтиненция

  Императивното незадържане на урина е неволево отделяне на урина при внезапно, силно и непреодолимо желание за уриниране. Болният чувства позив за уриниране дори при незначително напълване на пикочния мехур, но не може волево да го овладее, мускулите се съкращават и протича неконтролируемо изпразване на мехура. Изпускането на урина може да се случи дори когато пациентът съзнателно се опитва да ограничи приема на течности. Желанието за уриниране се появява дори при звука от течаща вода или при съприкосновението с такава. Този вид инконтиненция се характеризира с чести посещения до тоалетната, например на всеки два часа през нощта. Често болният не успява да стигне до тоалетната.
 • Биопотенциали на главния мозък

  ЕЕГ и другите биопотинциали на главния мозък във физиологията се наричат сумарна електрична активност. Приетите понятия и характеристики на тази активност ще използваме за самостоятелното описание на ЕЕГ. Определят се две групи ЕЕГ, свързани с различни състояния на изследвания: 1) фонова ЕЕГ (основна, автономна, спонтанна електрична активност); 2) предизвикани потенциали (предизвикана електрична активност). В човека като фонови ЕЕГ се определят регистрираните, когато изследваният е в удобна поза, в спокойно състояние и със затворени очи. Предизвиканите биопотенциали на главния мозък – прости и сложни биопотенциали на главния мозък се генерират в отговор на аферентното дразнене или при пряко електрично дразнене на главния мозък.
 • Стабилизиране на бактериалния нуклеоид

  ДНК с мембраната, която стабилизира структурата на бактериалния нуклеоид. Най-добре изучени от тези белтъци са HU, които са открити в различни бактериални видове. Белтъците HU имат молекулна маса около 9 kD и в клетки E.coli са предтавени около 60 000 мономерни и 30 000 димерни молекули. Тези белтъци димеризират лесно и свързват ДНК, правейки отрицателна суперспирализация. В Bacillus stearothermophilus този белтък е хомодимер докато в E.coli двата HU белтъка, a и b различаващи се по 28 аминокиселини, образуват хетеродимер. Активният HU белтък се свързва с участък от ДНК размер 60 бд. Функцията на HU белтъкът е да намали торзионното напрежение на ДНК чрез създаване на отрицателна суперспирализация, като стимулира репликацита на ДНК. Той играе специфична роля при свързване на белтъчен комплекс, участващ в процеса на рекомбинация, включително интеграция и ексцизия на фага l.
 • Произход на хомеопатията

  Напълно подробно са изучени 75 в/ва. Хомеопатичните в/ва са напълно атоксични – без вредни странични ефекти, без алергии. При лечение с ХП средства не се наблюдава натрупване на лекарството, тъй като то е в безкрайно малки дози. Интерес представлява, че с приема на ХП средства се внася енергия, която задвижва оздравителния процес. Тази енергия се натрупва, така че трябва да се внесе точно определено количество енергия. Това се контролира, когато с получаване на подобрение, приемите започват да се разреждат на по-големи интервали от време. Постигне ли се подобрение, се изчаква да се види докъде ще спре подобрението и ако процесът не е напълно отзвучал, се дава нова доза. Така се продължава до напълно отзвучаване на симптомите.
 • Какво представлява топлинния удар

  Човешкото тяло в нормално състояние генерира топлина, която е резултат от метаболизма. Организмът е способен да се освобождава от излишната топлина – през кожата и чрез процеса на изпотяване. Ако обаче са налице анормални фактори като много висока температура и/или влажност, продължително излагане на силно слънце, тялото не успява да се справи с натрупващата се топлина чрез естествените си защитни механизми. Друга причина за топлинния удар може да бъде дехидратирането (липсата на достатъчно влага в клетките). То води до неспособност на тялото на изпотява с нужната скорост, което води до повишаване на температурата в него.
 • Кардиология

  При аускултация се установява перикардно триене – систолно-диастолен шум, с характер на стържене, скърцане. Образува се от триенето между неравните от фиброзния налеп вътрешни повърхности на перикарда и епикарда. При поява на по-голям излив перикардното триене изчезва и се появава отново след резорбция на излива. При наличие на перикарден излив може да се установи: глухи сърдечни тонове, двустранно разширени сърдечни граници, притъпен белодробен тон, бронхиално дишане.
 • Сексуално трансмисивни заболявания

  Етиология - причинява се от Herpes simplex virus  HSV тип 2. Това е слабо патогенен вирус, който се предава по полов път. Поради своята епителотропност се размножава в епителните клетки на входното огнище, а освободените от загиналите клетки вирусни частици достигат регионалните нервни ганглии, където остават в латентно състояние и при провокиращи фактори се проявяват.