Procheti.com

Файлове от Машиностроене

Общо 8
Обществени науки
 • Хидравлични и пневматични помпи и мотори

  В хидравличните задвижвания се използват обемни хидравлични машини. Те се наричат така,защото пренасянето на работната течност в тях от входа към изхода се нарича се извършва на порции. Входа и изхода на обемните машини са винаги отделени и при работа течността се изменя рязко направлението си на движение. При обемните хидравлични машини преобразуваната механична енергия се състои главно от потенциалната енергия на течността,тъй като скоростта е малка
 • Синтероване на керамиката

  Предимствата на този метод са възможността за изготвяне на ротационно симетрични части с произволна дължина, а като недостатъци на метода са че са подходщи за части с сравнително проста форма и големи толеранси на размерите също така процесът е ефективен при голяма производствена програма.Електросъпротивително заваряване- е най-прилагания метод на заваряване чрез натиск. Той използва допълнително и топлина, кото се отделя при преминаване на ел. ток рез мястото на съединяване в резултат на неговото контактно съпротивление(съгласно закона на Joul) : Q=I².R.t 
 • Изпитване твърдостта на металите

  От многото методи за изпитване и изследване на механичните свойства на металите и сплавите, изпитване твърдостта  на металите намира най-широко приложение. Това се определя от обстоятелството, че измерването става бързо и безразрушително, а по получената твърдост косвено може да се съди за останалите механични характеристики. Определянето на твърдостта може да се проведе по различни методи: чрез проникване, надраскване, чрез удар, чрез отскок и др. Методите чрез проникване са намерили най-широко приложение в техниката. Твърдостта при тези методи се характеризира със съпротивлението на метала срещу проникване в него на друго по-твърдо тяло, под действието на външно натоварване. В зависимост от формата и размерите на проникващия накрайник, в практиката най-често се прилагат методите на Бринел, Роквел и Викерс.
 • BMW M6

  Баварския концерн БМВ от край време се занимава с произвеждането на спортни лимузини, като набляга повече на бързината и неповторимата хищническа визия, която само те могат да предоставят. Този път обаче баварците са надминали самите себе си с безспорно един от най-добрите модели предлагани някога на пазара. Наситена мощност и атлетична елегантност. Иновативни технологии и изключителен комфорт. BMW M6 ще очарова сетивата и ума ви. Атмосферният V10 бързоoборотен двигател осигурява спиращо дъха ускорение. Седем скоростната трансмисия SMG Драйвлоджик е конструирана за безпрецедентно Формула 1 преживяване. Обаче истински можете да опознаете характера й, като прокарате пръсти по волана или централната конзола облицовани в изключителна кожа Merino. BMW M6 не е спортен автомобил или луксозна лимузина - той е и двете.И без да губим повече време започваме с опознаването на чудовището
 • Верижен транспортьор

  Избор на верига от табл.2.1 по СИВ 535-77 избирам: Р=0,1 m-стъпка на веригата  kN-разрушителна сила  kg/m-линейна маса b=27 mm –разстояние между външните звена  mm-дължина на болта h=35 mm –широчина на звеното
 • Вятърни електроцентрали

  Вятърните електроцентрали и вятърните паркове разглеждаме като единна система. Тя има за цел да извлече максимална печалба от продажби на електричество, получено за сметка на безплатната ветроененергия в определен район. Първичният енергоизточник (вятърът) е променлив по скорост и по посока. Затова проектирането на ветроенергийните обекти винаги се разделя на две последователни фази. Първата е ветроенергиийният одит, а втората е самото проектиране. Двете фази са еднакво важни. Първата е определяща за избора на технологията и съответните агрегати за трансформация на вятърната енергия в електрическа. Във втората фаза се подбират алтернативни варианти на ветроагрегати, на основание анализ на енерготехническите им параметри и тяхното най-добро съответствие с установените на място специфични ветроклиматични условия. Проектът завършва с технико-икономически анализ, инвестиционна и екологична оценки на проектираните алтернативни варианти.
 • Металорежещи инструменти

  Размерите, изискванията за качество и точност и техническите изисквания са представени в чертежа на ножа. Графично профилиране не правено поради факта, че целта му е да се избегнат груби грешки, а наличието или отсъствието им може да се забележи при сравняване на профила от заданието и профила от чертежа на ножа