Procheti.com

Файлове от Литература

Общо 12
Обществени науки
 • Теория на библиографията

  Печатният указател отразява произведенията на Христо Смирненски и литературата за него в България и в чужбина, на български и други езици за периода от 1915 до края на 1980г. Библиографския указател се състои от две основни части − „Христо Смирненски в България”, която съдържа и „Христо Смирненски в другите страни”. Първата част представят произведенията на Смирненски и литературата за него на български и други езици в България, както и негови преводи от чужди автори. Тя е разделена на пет подчасти:
 • “Екзистенциални проблеми в поезията на Атанас Далчев”

  Той показва реалното съществуване на света, конкретно отношение на човека към него. При Гео Милев назоваването е начин на въвличане на предметите в действието. При Далчев то е носител на вътрешно напрежение между знак и означавано, натоварване на предметите с екзистенциална болка, с внушение за смърт и разложение. Променена е естетическата същност на предметността. Тя става изразител на философско и изначално съдържание.
 • БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ XX ВЕК

  В епохата на Възраждането (1762–1870) и до края на ХIХ в. българската литература вече е положила своите основи като жанрово-стилова система от новоевропейски тип (различен от средновековния, все по-секуларизиран), създала е своя традиция, натрупала е класически ценности с писателското дело на творци като П. Р. Славейков, Л. Каравелов и Хр. Ботев. Формиран от идеалите на Възраждането, до края на ХIХ век извисява исполинската си фигура Иван Вазов (1850–1921), създал огромно по обем, жанрово и тематично многообразно творчество (само по себе си цяла литература) с шедьоври във всички жанрове.
 • Английски романтизъм Джон Констабъл

  В края на 18 в.вече съществува известен романтичен климат. Но голямата епоха на романтизма в склуптората, в живописта, а и в литературата и музиката, е между 1820 и 1850 г. Главна тема на английската живопис от края на 18в. е човекът, основен жанр-портретът. Още при тези портрети в облика на човека изпъква енергията, по голяма от онази, която той би могъл да приложи в реалня живот и скоро това противоречие станало источник на романтично бунтарство.
 • Структурализъм и морфологизъм. Клод Леви-строс.Владимир Я. Проп

  Поради европейския си произход по време на Втората световна война е преследван,което го принуждава да емигрира в САЩ. Там съдбата го среща с Роман Якобсон,от когото получава тласък да използва лингвистичните данни и наблюдения в изледователската си дейност като очертаващ се вече структуралист. Трудът му “Печални тропици” представя някои индиански племена и е сериозен принос в антроположкото и етнологическото познание.
 • Особености на повествователната рамка, разказването като живеене в «Декамерон» на Джoвани Бокачо

  Самият той е предпочитал да смята, че е роден в Париж и е обивнявал баща си, че е изоставил майка му и не се е оженил за нея. По-късно обтегнатите и двусмислени отношения на сина и бащата, душевните терзания на Бокачо, ще се отразят в първите му опити на литературната сцена. В тези ранни произведения се срещат и имената на част от героите, които по-късно ще залегнат в оформянето на повествователната рамка на «Декамерон».
 • Сравнение между образите на християните и езичниците в романа Quo vadis от Хенрих Сенкевич

  Първото гонение на християните от страна на централната римска власт започнало при император Нерон през 65 година и траяло до 68 година, когато той със самоубийството си прекратил и самото кръвопролитие. Не може да се подмине и фактът, че по време на принципиата на Клавдий християните били прогонвани от Рим, защото императорът не ги различавал от юдеите, който били повдигнали смут. Но самото обстоятелство, че за жертва на тази инсинуация на вожда и наставника на цивилизованите народи не са станали например юдеите, сочи, че врагът не е избран случайно
 • Любов и страдание в модерната поезия на Яворов

  По силата на антитезите, присъщи на човешкия дух, тъй пламенен и горещ по природа, Яворов дири въплъщение в контраста на своята същност - в хладната чистота на идеала: От други свят съм аз - що можеш стори ти /за моя снежен огън и ледени мечти! . На вярата в любовта като духовна сила, която носи трансцедентна същност, се противопоставя чувството за нейната непостижимост( “Сенки”), трагичното осъзнаване на нейното порочно начало, които определят опозицията духовно/плътско. “Певецът на смъртта и безверието преживява истинско духовно възкресение” в любовта (Малчо Николов). Опозицията вяра/съмнение е ключова в Яворовата  поезия.
 • Американска трагедия

  На създаването на „Американска трагедия“, Драйзер е посветил 5 години (1920-1925 г.). в основата на романа Драйзер поставил историята за извършеното през 1906 г. От Честър Джилът убийство на любовницата си Грейс Браун. Процесът нашумял и в „Американска трагедия“ са използвани документи и факти, съобщения от тогавашните вестници. Драйзер е насочил своето произведение против булевардните романи. В тях обикновено се описват истории на беден младеж, който забогатял като се оженва за момиче от заможно семейство.
 • Христо Радевски

  Неговата поезия продължава творчески най-революционните традиции в нашата литература. Както своя непосредствен предшественик Христо Смирненски, той усвоява прогресивни тенденции от творческите постижения на най-добрите български поети. Това, обогатено с опити на руската класика и съветската поезия, му помагат да израсне като един от най-значителните представители на социалистическо-реалистичната поезия, със своя оригинален стил. За Христо Радевски