Procheti.com

Файлове от Литература

Общо 37
Обществени науки
 • Мирогледно-естетически аспекти в поезията на Атанас Далчев

  Далчев се усмихваше, струва ми се, доволно и от своя страна посочваше Вергилий и Расин, които също тъй пишели произведенията си първо в проза, а после в стихове, но въпреки това продължаваше да твърди, че "роденият поет мисли и чувства в стихове", за какъвто не смяташе себе си и посочваше в това отношение като образец в българската поезия над всички Иван Вазов.
 • МАЛКИТЕ ПОЕТИЧЕСКИ ФОРМИ

  Колко къса трябва да бъде една творба, за да бъде отнесена към сферата на малката поетическа форма? Такава мярка не съществува. Малката форма е образно означение за по-свободен строеж, за по-свободно поведение на словото, знак, че поетът не е задължен да се съобразява с определен жанров тип, носител на вече готов смисъл. Така към малката форма следва да се отнесе „Александра” на Ликофрон - независимо от големия обем на откъса, в него все пак е проявено по крайно типичен начин това, което нарекохме смислово усилване на словото.
 • ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

  През 455 година в а н д а л и т е прехождат от Северна Африка на Апенинския полуостров, под ръководството на вожда им Гейзерих превземат Корсика, Сардиния и Сицилия, превземат Рим и изпотрошават античните паметници в него. Оттам произлиза термина “вандализъм”. През 476 година е свален от престола последния Император на Западната римска империя Ромул Августул. Предводител на варварите победители е Одоакър.
 • РОМАНТИЗМЪТ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИЯ В ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА

  По такъв начин самосъзнанието е най-висша форма на познанието. Точно такъв, разбира се, трябва да е случаят в Хегеловата система, тъй като би следвало най-висшият вид познание да е този, който е притежаван от Абсолюта и доколкото Абсолютът е цялото, няма нищо извън самия него, което да познава.” /стр.341/.
 • Дългът към рода и дългът към сърцето в разказа „Дервишово семе”

  Засмели се бяха и гредите ни – накичени от Силвина с разни цветове и билки”. И колко прекрасно би било,ако разказа свършваше до тук – дългът към рода е изпълнен, а сърцата на героите преливат от любов и нежност. Но животът е много по неочакван и сложен. Силвина е принудена да се подчини на своите алчни и жестоки братя, а Рамадан отново е натоварен с бремето на отговорността да продължи на всяка цена своя род. Двамата млади не се противопоставят на решението на възрастните – законите на патриархалния свят изискват те да се подчиняват и изпълняват.
 • Пътят е страшен, но славен

  Смъртта в битката с поробителя е героична и прекрасна – бялото месо на героя е разпръснато “по скали и по орляци” – високо в хайдушкия Балкан, символ на свободолюбие и мъжественост. Във възприеманите като картина на смъртта стихове Ботев постига необикновена по своята сила и въздействие естетизация на смъртта. Тялото на героя е разкъсано по скалите, кръвта му изтича в родната земя – сякаш е разпънат между небето и земята, между порива си за свобода и трагичната цена, която трябва да плати за нея. Както юнаците от фолклора, така и падналият в “бой за свобода” завинаги се слива с родината, с нейните планини и равнини и остава да живее с техния вечен живот. 
 • Вапцаров и дебатът около киното през 30-те и 40-те години на XX век

  Винаги верен на усета си за новите процеси в изкуството, авторът на първият манифест на символизма у нас, възторжен, едва "се одържа от мисълта за бъдащето на синемата". Още тук се прогнозира заплахата, която киното може да представлява за изкуството на театъра. "Синемата се приближава до драматическото изкуство. Ако такова сравнение изглежда за някои като светотатство, нека се успокоят. Може да се помисли, че както във всички области на човешкия труд, машината побеждава и прави излишна човешката сила и човешките ръце, тъй ще бъде и тука, в борбата на кинематографа с живия театър.
 • Какво мотивира житейския избор на борците за национална независимост

  Пестеливо, но въздействащо в поетичната тъкан на творбата присъстват образите на бащата и братята, характеризирани чрез прилагателно и глагол с един и същи корен: “черни чернеят”. Акцентът върху черния цвят поражда представата за тяхната съдба в поробеното Отечество. Синовна тревога и братска загриженост изпълват сърцето на младия човек. Ето защо имаме основание да заключим, че част от мотивацията на житейския избор на бунтовника е обичта към тях и болката за участта им.
 • Проблемът за човека и времето в Чеховата ”Вишнева градина” и неговото отражение в А.П. Чехов

  Чеховата ”Вишнева градина” е насочена пряко към вътрешния свят на човека, към неговите желания, страхове и стремежи. Макар да притежава социално-битов характер, психологическите черти са изведени на преден план, поставя се акцент върху човешките отношения. Героите общуват, но сякаш не помежду си, а със самите себе си, изправят се пред вътрешното си аз, пред един своеобразен съд на духа.
 • Аристотел за трагедията и трагическия катарзис

  Естетическата категория трагично е свързана с тъжни и мрачни  чувства, породени от нещастия и страдания, от болка и ужаси, при една позитивна оценка и позиция, утвърждаваща прекрасното.Тук намира място и естетическият идеал, макар и само косвено.Още в древна Гърция се разработват сложни и богати проблеми на трагедията и трагичното.Аристотел започва още тогава да говори за трагичният катарзис, тоест за трагичното очистване