Procheti.com

Файлове от Лингвистика

Общо 2
Обществени науки
  • Видове местоимения

    Лично местоимение за 3 лице не е съществувало в старобългарския език. Сегашното книжовно местоимение той, тя, то се е развило по-късно от старо показателно местоимение  тъ, та, то. Затова именно то има форми за мъжки, женски и среден род, докато личните местоимения за 1 и 2 лице не притежават категория род.
  • Морфология на глагола

    Не е вярно, че младите хора у нас нямат свои ценности. Това е многократно повтаряното обвинение на едно застаряващо общество, което упорито отказва да позволи на юношите да излязат от ролята на беззащитни и зависими деца. Всъщност, за разлика от своето родителско и прародителско поколение, днешните млади хора изграждат своята житейска перспектива около една-единствена, доминираща ценност и това е успехът. Постигането на успех от ниска стартова позиция предполага или високо платена работа, или инвестиране в красота.