Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • "Бай Ганю" в жанра на играта

  По-строгите от тях - Симеон Радев, Боян Пенев - ще отидат и по-надалече, обвинявайки Алеко Константинов в краен натурализъм - натурализъм не само и не толкова в изображението на героя, колкото във вземането му наготово, в почти завършен вид, от градския фолклор и твърде лесното му пренасяне в текста.
 • Анализ на пътепис и мемоарно произведение

  В тях е засилено повествователното начало, а документът изгражда смисловата тъкан и предопределя особеностите на художествената структура на епическото произведение. Става дума за целенасочен подбор на жизнения материал – предимно на фактите, описанията на обстановката, природата, пейзажа. Промяната на една жизнена ситуация неминуемо води и до промяна в сюжетното развитие.
 • РЕТРОСПЕКТИВНАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 Г. Характер и развой

  Този факт, както и широките измерения, които придобива РНБ през следосвобожденския период, мотивират насочването към тази тема. Така че появата на настоящата публикация може да се свърже от една страна с липсата на научно изследване върху историята и развитието на РНБ, а от друга – с интереса, който създава интензивното ? развитие след Освобождението.
 • Мирогледно-естетически аспекти в поезията на Атанас Далчев

  Далчев се усмихваше, струва ми се, доволно и от своя страна посочваше Вергилий и Расин, които също тъй пишели произведенията си първо в проза, а после в стихове, но въпреки това продължаваше да твърди, че "роденият поет мисли и чувства в стихове", за какъвто не смяташе себе си и посочваше в това отношение като образец в българската поезия над всички Иван Вазов.
 • МАЛКИТЕ ПОЕТИЧЕСКИ ФОРМИ

  Колко къса трябва да бъде една творба, за да бъде отнесена към сферата на малката поетическа форма? Такава мярка не съществува. Малката форма е образно означение за по-свободен строеж, за по-свободно поведение на словото, знак, че поетът не е задължен да се съобразява с определен жанров тип, носител на вече готов смисъл. Така към малката форма следва да се отнесе „Александра” на Ликофрон - независимо от големия обем на откъса, в него все пак е проявено по крайно типичен начин това, което нарекохме смислово усилване на словото.
 • ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

  През 455 година в а н д а л и т е прехождат от Северна Африка на Апенинския полуостров, под ръководството на вожда им Гейзерих превземат Корсика, Сардиния и Сицилия, превземат Рим и изпотрошават античните паметници в него. Оттам произлиза термина “вандализъм”. През 476 година е свален от престола последния Император на Западната римска империя Ромул Августул. Предводител на варварите победители е Одоакър.
 • РОМАНТИЗМЪТ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИЯ В ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА

  По такъв начин самосъзнанието е най-висша форма на познанието. Точно такъв, разбира се, трябва да е случаят в Хегеловата система, тъй като би следвало най-висшият вид познание да е този, който е притежаван от Абсолюта и доколкото Абсолютът е цялото, няма нищо извън самия него, което да познава.” /стр.341/.
 • ПСИХОЗАТА

  Психозата е реконструкция от страна на болния на една халюцинаторна, нереална действителност. Тя разкрива дълбока фрагментация на аза, дезинтеграция, централния елемент на шизофренията е разцепването, раздвояването на аза. Това е неспособност на индивида да постави границите на собствения аз, на другите хора и на външната и вътрешната действителност, да отграничи, да диференцира своя аз от другите, това е неспособност всички частични нагони да се интегрират в една личност:
 • ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

  С появата на обективното право се появява и субективното право, т.е.възможността, която обективното право предоставя на едно лице – правен субект, да изисква от друг правен субект определено поведение – да даде или да се извърши нещо. Субективни права първоначално са притежавали не всички лица, а само лицата от определени обществени слоеве.
 • Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието.

  Ако липсва подкрепление, ученикът може да бъде подтикнат към дейност която е нравствено осъдителна, за да получи поне отрицателни подкрепления-санкции или упреци. Подкрепления които не съответстват на реалните постижения на ученика нанасят вреда при формирането на неговата личност. Това е валидно както за положителните така и за отрицателните подкрепления. Положителни подкрепления се изразяват чрез похвали, благодарности, словесни поощрения.