Procheti.com

Квалификационно усъвършенстване

Обществени науки
Курсови работи | Икономика |
Свали
Брой страници : 25

• Осъществяването на персоналните цели, изисква развиването на широк кръг от дейности, които могат да се групират в следните основни групи: • Планиране и осигуряване на персонала, което включва прогнозиране и планиране на потребностите, проектиране и анализ на трудовите процеси, набиране и подбиране на кадрите и въвеждането им в работата. • Развитие на персонала, основаващо се на обучение и повишаване на квалификацията, усъвършенстване и напредване в кариерата на ръководители и изпълнители. • Компенсиране на труда, което е свързано със системите за възнаграждение на труда и формите на допълнително стимулиране.