Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • Икономическа и социална политики на ЕС на тема: «Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС»

  Кризата се пренасe и в Европа - британски, белгийски, холандски и немски банки започнаха да изпитват сериозни затруднения. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а сега се трансформира и в световна икономическа. 2008 ще се запомни като годината на черните рекорди - най-големите фалити, най-големите интервенции на централните банки, най-скъпите държавни мерки срещу кризата, най-големите финансови измами в историята.
 • “Иконометрия – I част”

  За получаването на качествени оценки на параметрите с метода на най-малките квадрати задължително трябва да се следи за изпълнението на всички предпоставки. В редица иконометрични изследвания и особено при тези, основаващи се на пространствени данни, предположението за постоянството на дисперсията на случайните отклонения (смущения) се оказва нереално.Неизпълнимостта на тази предпоставка се дефинира като хетероскедастичност.Типичен пример за наличието на хетероскедастичност е връзката между дохода и потреблението на населението, т.е.
 • Демографска характеристика на Община Сливен

  Сливенското поле е последното от подбалканските в източна посока, тъй като това, което наричаме Средна гора в орографски план се извива на юг при Сливен. Нейните морфографски продължения са Бакаджиците, разклонението Св. Илийски възвишения, Манастирските възвишения и Сакар на територията на България. До първата четвърт на XIX век Сливенското поле е част от Розовата долина, но изселническите вълни от града след Руско-турските войни от 1806–1812 и 1828–1829 г. довеждат до упадък на производството на розово масло. Източно от града се намира „Долината на прасковите“, чиито огромни плодови масиви претърпяха обновление през първото десетилетие на новия век.
 • Фирмена култура

  Историите са свързани и със слабите страни на магазина, успехите и провалите, както и с неподчинението на някои от работещите в фирмата. Обсъждат се заплатите, които за ниски за този бранш, финансовото състояние на фирмата, както и отношението на управителят към персонала. Недоволството на персонала се корени в самото отношение на ръководния екип на ЦБА към тях, като те самите смятат, че са тъпкани и недооценени.
 • ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА

  Тя се явява предпоставка и организационно условие за осъществяване на последващ комплекс от действия, насочени към регулиране, отстраняване и предотвратяване на нарушенията и вредите, причинени на собствениците на капитала, на държавата, на републиканския и на местните бюджети. С основание регулирането се разглежда като процес на реализация на резултатите от осъществения контрол.
 • „Връзката между ръководители и подчинени – основа за вземане на колективни управленски решения в студентска организация AIESEC”

  Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност. Също така чрез проектите, които реализира осъществява връзката, както между всички студенти от всички, участващи държави, но и връзката между тях и корпоративния сектор като всички тези връзки се осъществяват на локално, национално и интернационално ниво.
 • български език и стилистика

  Статиите на “e-vestnik” поддържат един достъпен и по-емоционален стил на изразяване, който да привлича и задържа вниманието на всеки читател. Лично повлияни и не винаги обективни, статиите в това електронно издание нямат за цел да моделират чуждото мнение или да го променят коренно, те имат за цел да информират по един нормален и семпъл начин публиката си, както и да представи другите гледни точки на публикуващите.
 • БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  Всекидневно работодателите получават куп автобиографии, които трябва да прегледат и от тях да „отсеят" най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю) (лична среща). Повечето работодатели обаче нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Когато чете вашата автобиография, работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:
 • ''Планиране на кампания по PR"

  Изпълнението на проекта в различните му етапи ще бъде съпроводено от редица промени в транспортния режим на отделните градски зони. Особено засегнати ще бъдат жителите на два квартала около транспортния възел, които ще трябва да ползват обиколни транспортни маршрути и да понасят неудобствата на мащабните строителни дейности. Общинското ръководство на Русе желае да получи разбиране и подкрепа от гражданството.Проведените широки предварителни консултации с общински съветници показват, че проектът ще бъде одобрен от Общинския съвет.
 • Бизнескомуникации и връзки с обществеността

  Мотивационните техники имат една и съща цел – да накарат работниците да вършат своята работа по-добре и по-ефикасно. Чрез ефикасни мотивационни техники и благодарение на персонала си една фирма може да подобри осезаемо дейността, услугите или производството си. Една от техниките за мотивация на персонала, която наистина работи добре е – „Служител на месеца”. Тя отразява отделен индивид, който е показал забележителни резултати, както и усилие на работното място през последния месец. Той трябва да бъде възнаграден.