Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 926
Обществени науки
 • БИЗНЕС ИКОНОМИКА

  Смята се за неразумно осигуряването на капиталите на фирмата да се осъществява само за сметка на един източник. Обикновено се ползват повече източници или финансирането се диверсифицира. Това осигурява по-голяма мобилност на фирмата, възможност да посреща текущите си плащания и своевременно да извършва технологично обновление и модернизиране. Възможностите за ползване на различни източници на финансиране на фирмата се влияе от различни фактори. Капиталовата структура на бизнес организацията отразява дела на различните източници – собствени и привлечени. За ускоряване на оборота на стопанската дейност и висока ликвидност, които са гаранция за положителни резултати на фирмата, е необходимо спазването на определени пропорции между собствения и привлечения капитал.
 • „Стокознание”

  Мазнините придават висока калоричност на месото,подпбряват вкуса му и придават сочност при кулинарна обработка.Много тлъстото месо и съвсем бедното на мазнини не се ценят високо.Най-ценно и лесно усвоимо е месото със средно съдържание на мазнини,с „мрамориран” вид,при което мазнините и белтъчините са почти в равни количества.Този вид месо има високи кулинарни свойства.В мазнините на месото преобладават наситените мастни киселини,определящи твърдата консистенция,високата температура на топене(36-40С) и по-трудната му усвоимост.
 • Екскурзоводската дейност в Испания

  Еволюцията на Испания като туристическа дестинация през годините минава през редица трудни моменти, с които страната успява да се справи и така се превръща в един от лидерите на световния туристически пазар. Едно от основните препятствия за страната през годините е разрешаването на проблема с крайбрежието, който възниква поради голямото туристическо търсене и липсата на готова концепция за териториално развитие на туризма и изграждането на международна туристическа база и инфраструктура.
 • тенденции в развитието на туризма в Санкт-Петербург

  В списъка на ЮНЕСКО са историческият център на Санкт-Петербург, системата от ансамбли на главната градска част- Невский проспект, Литейная часть, Адмиралтейская часть, Василевский остров, река Нева с нейните брегове, дворцово-парковите ансамбли, крепост „Орешек“ и други.
 • Културни идентичности на туристическия контингент

  Пристигнах в така желания от мен Мадрид. Очакваното от мен коренно се разминаваше от действителността. Още на летището се разочаровах от персонала. Наложи се да чакам 40 минути за багажа си и ходих до гише на гише докато не си го получа. Това веднага ми напомни за България. Роберто ме чакаше с колата си пред летището. Направи ми впечатление, че абослютно всички спазваха пътните знаци, ограниченията и правилата за движение. Тези дни обаче беше просмовутия фестивал и главните булеварди бяха затворени. Попаднахме в голямо задръстване, пред нас имаше изнервен шофьор, който непрекъснато натискаше клаксона.
 • КРЕАТИВНОСТТА И НИЕ Как да я открием, развием и приложим?

  Но за жалост в годините на обучение ни е втълпявано едно традиционно и стандартно мислене, разсъждение на база вече установени принципи и схеми. С времето колкото повече са ни промивани мозъците от клишета и заучени фрази, толкова повече креативността ни заспива още по-дълбок сън. Докато не дойде един прекрасен ден, в който решим да я пробудим и да й дарим нов живот. Да, за мен е точно така. Креативността е заспала своя летаргичен сън с очакване да се срещне с нас отново и да сътвори невиждани и нечувани неща.
 • Корпоративна задължителна застраховка „Трудова злoполука” на работниците и служителите на ЗАД „Алианц България”

  Основано на 22 март 1991 г. Застрахователно и презастрахователно дружество “България” e първото частно застрахователно дружество на българския пазар след повече от 40 години държавен монопол. ЗАД “България” е ядрото, около което се организира структурата на Холдинг “България”. На 16.11. 1998 г. е обявено придобиването на 51% от акциите на “България Холдинг” от един от най-големите застрахователи в света Allianz AG – Мюнхен. С това се поставя началото на “Алианц България Холдинг”, а клиентите на дружествата от групата печелят на своя страна една стабилна международна компания и многогодишен опит, разширяване обхвата на покритите рискове, професионализъм и коректност, още по-високи стандарти (съответстващи на международните) за качество на обслужване и управление на всички видове ресурси.
 • „Фалитът на общинската охранителна фирма "Егида"

  В основата на съществуването на един бизнес (респективно една фирма) стои целта,мотивацията за започване на съответната дейност, спецификата на организацията,отличителните белези, по които фирмата ще се отличава от останалите фирми, работещи в същата област, а също така и средствата, чрез които тя ще намери своето място на пазара. Въпросът за корпоративната сигурност е изключително актуален в контекста на съвременното състояние на глобалната хиперконкуренция.Колкото по-голямо е едно предприятие,колкото по-широкомащабна е дейността на корпорацията, толкова по-сложен и отговорен е въпросът за осигуряването на нейната сигурност
 • “КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИРМИ-КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

  Не съм "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи. 3. Не съм “свързано лице” по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членовете на техните управителни и контролни органи. 4. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията.
 • Корейската война: политически аспекти на един „ограничен” международен конфликт ( 1949 – 1951 г. )

  Не може да се отговори с пълна сигурност на въпросите кой и кага започва Корейската война. В политически и граждански аспект най – подходящата година е 1945 г., а от военна и вътрешнокорейска гледна точка вероятното начало е 1949 г. първите въоръжени схватки между корейците стават, когато на 26 юни 1950 г. Ким Ир Сен решава да премине границата на 38 - я паралел . Развитието в политиката на Москва, Пекин и Пхенян. До края на 1949 г. Сталин не планира агресия срещу Южна Корея.