Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • Бизнес идеи и предприемачество “ЗДРАВЕ”ООД

  Минералната вода от извор Спанчевци, използвана за питейно балнеолечение, оказва благоприятно въздействие върху тях. Идеята включва първоначално да се бутилират по 20т. месечно, а след набирането на достатъчно капитал, се предвижда увеличаване на обема на произвежданата продукция. Близостта на предприятието до минералния извор съкращава транспортните разходи и улеснява дистрибуцията. Спанчевци е едно от селищата в България, известни с лечебните си минерални извори. Именно поради тази причина сме избрали за предмет на дейност на фирмата бутилирането на минерална вода.
 • Концепция за визуалния мърчандайзинг

  6) Точка на купуване- Мърчандайзингът в точката на купуване е определен като структури и приспособления, които се изпозлват за идентификация, реклама на стоките и които са в услуга на продаването на дребно. 7) Използване на звуци- Звукът не е визуален елемемент, но той се използва, за да увеличи визуалната презентация. Клиентите могат да отклонят вниманието си от визуалните елементи, но от звука не може да се избяга. Звукът в търговията на дребно се използва да създава настроение и да съобщава търговски новини на клиентите. Все повече търговци използват музика, за да настроят клиентите за купуване.
 • ЗАЩИТА НА СТАЖ На длъжност организатор в туристическа агенция Елиттур

  Туристическата фирма „Елиттур” разполага с квалифициран персонал. Персоналът е този, който създава атмосферата, уюта, облика и имиджа на продукта. Служителите владеят чужди езици имат висока обща култура. Те притежават лични качества: отговорност и активност в работата, акуратност коректност и морална устойчивост, което допринася за културното вежливото качествено обслужване на настоящите и потенциалните клиенти и благоприятна атмосфера във фирмата.
 • Подобряване на ръководната дейност в управлението на предприятието „Руал 03” ООД

  Основна задача на фирмата е служителите да притежават знания и умения в дадената област, креативно мислене, стремеж да вземат правилни решения и да израстват професионално. „Руал 03” ООД има задачи свързани с непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите продукти и даване гаранция на клиента за качеството на работа. Още една от основните задачи на компанията е сплотяването на екипите, което да спомогне за постигане на по-добри резултати, които приближават компанията към постигането на мисията и целите й.
 • „Съобщителна техника” АД

  . Да се отнася с грижата на добър стопанин към поверените му фирмено обзавеждане, оборудване и документи. 2.15 . Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата. 2.16 . Разработване на стратегии и планове за развитието на фирмата. 2.17 . Координиране на мероприятията по маркетинговия план. 2.18 . Представяне на фирмата в изложения и форуми. 2.19 . Организиране на реклама в различни варианти. 2.20 . Контролира промоционалните дейности, свързани с продажбите на предлаганите продукти.
 • Основни фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността на труда в търговията в България

  Целта ни е да анализираме основните фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността в търговията в България и да дадем насоки за повишаване, подобряване и усъвършенстване на производителността и ефективността на търговията в България.
 • Екскурзия до Турция.

  Република Турция е разположена в Западна Азия и Югоизточна Европа. Азиатската и европейската й части са разделени от Мраморно море и проливите Босфора и Дарданели. Площта й е 779.5 хил. кв. км, от които в Европа – 23,7 хил. кв. км (3,1%). Страната е с добре развита инфраструктура и годишно се посещава от около 9 млн. туристи. Климатът е субтропичен, средиземноморски с влажна зима, във вътрешните части- континентален. Административно деление на Турция е на 80 провинции (вилаети). Столицата й е- Анкара (2 750 хил. ж. население). По- големи градове: Истанбул (над 10 000 хил. ж.), Измир (2 000 хил. ж.), Адана (1 000 хил. ж.), Бурса (900 хил. ж.), Коня (500 хил. ж.), Анталия (520 хил. ж.), Одрин, Самсун, Трабзон.
 • Туристически пазари

  *Полова структура- в Кипър е по голям делът на мъжете предприели пътуване, докато в малта е по-голям този на жените. *Орзганизация- За Кипър са предпочитани орагнизираните пътувания, за разлика от Малта, където броят на неорганизираните е по-голям. *Според националната им принадлежност (пълни данни в Приложения 4 и 7)-и в двете страни е значително по-голям броят на туристите от страните членки на ЕС за сметка на останалите държави. За Малта рекорден е броят на посещенията от Англи и Италия (съответно 289 012 000 и 101 346 000), а за Кипър – Англия и Германия (съответно1 158 000 и 5 556 000 ), а също така и броят на турсти от Русия, което, по мое мнение, се дължи на териториалната близост на двете страни (1 019 000)
 • по Световна икономика на тема «Платежния баланс на Украйна за 199-1995 година»

  През 1994 - 1995 години. Общо износ и внос в Украйна се е увеличил малко, но тяхната структура се променя. До голяма степен това се дължи на ликвидацията държавен монопол на външната търговия и децентрализация външноикономическата дейност. Много от вносителите са ръководени от покупката на тези продукти, които носят най-голяма възвръщаемост. Промени в структурата на вноса и поради нарастващите разходи за внос вследствие на отмяна на преференциалното диференцирани валутните курсове и забавяне на инвестициите процеси.
 • Задачи

  Деканът на един факултет от Университета за национално и световно стопанство желае да установи настъпило ли е изменение в относителния дял на студентите, които получават стипендии. Той е получил информация, че за учебната 2004/2005г. от 120 анкетирани студенти 48 са получавали стипендии, а за учебната 2005/2006г. от 100 случайно подбрани студенти 33 са получавали стипендии. Има ли основание деканът да твърди, че е намалял статистически значимо делът на студентите от поверения му факултет, които получават стипендии през учебната 2005/2006 г., при риск за допускане на грешки от първи род, равен на 1%.