Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • „Мениджмънт на опаковките”

  Интересното е, че още тогава е имало своеобразно рециклиране - глинените амфори били натрошаване и ползвани като съставка за хоросан или за ограждане на речни корита. Дървените бъчви с железни обръчи са изобретени от галите. Като по-устойчиви от амфорите, те били удобни за пренос на бира и питейна вода. Значителната им здравина ги прави най-често използваният начин за съхраняване и транспортиране на стоките през Средновековието.
 • “ Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление. ”

  Пазарът и пазарните отношения се изграждат на основата на формиралата се частна собственост върху средствата за производство. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници).
 • Методически план на туристически маршрут в областта на поклонническия туризъм

  Организираното религиозно поклонение обхваща общо 7 дни, включително и пътя със самолет от Русия. По време на престоя на българска територия, туристите ще обиколят много от традиционните и древните християнски култови обекти – църкви, манастири и забележителности, на територията на цялата страна. Турът включва, както транспорт, така и настаняване в места за подслон, храна, екскурзовод, застраховки и всички други съпътстващи религиозното поклонение ангажименти на фирмата – организатор. Седемдневното религиозно поклонение включва посещението на следните известни български манастира и църкви:
 • «МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО»

  Да се посочат особеностите на юридическа форма, под която предприятието осъществява своята дейност. По какво се отличава тя от останалите юридически форми? Да се направи характеристика на юридическата система на предприятието въз основа на следните критерии:  Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да се регистрира (създаде) предприятие под тази юридическа форма?  На колко собственика е притежание предприятието?  Какви права и задължения имат собствениците в предприятието?  Как собствениците реализират своите права при управлението на предприятието?  Какви органи за управление има предприятието?  Какви доходи получават собствениците в предприятието?
 • „Международният маркетинг и неговите съвременни измерения”

  Главната цел на маркетинга в това време е да открива нови алтернативи за измисляне и разработване на все по-остроумни и нестандартни идеи, за да могат компаниите да работят по-успешно. За да разгледаме новостите в маркетинга като начало ще трябва да разгледаме какво ново има в пазарите и защо е необходимо да има нововъъведения. Днес промените на пазара са толкова динамични, че не е възможно да се работи с определени шаблони на маркетинговото поведение. Всяка фирма е изправена пред много промени. В днешно време има засилена конкурентна среда, а при нея се забелязват следните тенденции:
 • Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война

  Външната политика на България през 40-те и 50-те години на XX век се основава върху принципите на социалистическия интернационализъм, на безкористната дружба, сътрудничество и приятелство, на мирното съвместно съществуване на държави с различен социален и политически строй, на защита на националната независимост, държавния суверенитет и териториалната цялост на ненамеса във вътрешните работи на отделните страни и взаимна икономическа изгода, на разностранно културно общуване и взаимност, на строго спазване на международните договори и задължения.
 • МЕЖДУНАРОДНИ ИНТЕГРАЦИОННИ ОБЩНОСТИ

  Договорът за създаване на Европейската икономическа общност е подписан на 25 март 1957 г. в Рим от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Началото на нови, по-високи степени на европейската интеграция поставят договорите, подписани от държавите членки в Маастрихт, Нидерландия, през декември 1991 г., в сила от ноември 1993 г., и Лисабонския договор, подписан през 2007 и в сила от декември 2009 г. В съответствие с Лисабонския договор Европейският Съюз функционира чрез междудържавни, наднационални, национални и регионални институции с икономически, политически и обществени функции въз основа на общностното право. Институции на ЕС са Европейският съвет, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Сметната палата и Европейската централна банка. Икономическия и Социалният комитет и Комитетът на регионите са консултативни органи на ЕС.
 • „Международната туристическа борса ITB Berlin

  Непрекъснато нарастващите изложители и посетителски стойности са отразявали възхода към успеха на това уникално пазарно събитие от най-ранните си дни. От март 1966 г., представители на все по-голям брой страни и региони са заседавали в рамките на все по-нарастващия брой на изложбени зали под Берлинската радио кула. Автентичната ваканционна атмосфера е предизвикана от оригиналният дизайн на изложбените щандове, които представят различните страни. Търговските партньори за радио сигнализиране от всеки континент сключват сделки за следващата година. Търговски посетители от всички свързана с туризма дестинации и региони обсъждат бизнес стратегии и научават за най-новите тенденции в индустрията.
 • Международен валутен фонд

   Установяване на конвертируемост на двете резервни валути в злато, при което доларът се обменя от съкровището на САЩ по официално фиксирано съотношение;  Поддържане на официално неизменна цена на златото;  Създаване на система за твърди валутни паритети и курсове на основата на официалната цена на златото в долари и фиксирани паритети на националните валути към долара;
 • Руската федерация

  Русия има огромен потенциал за развитие на вътрешния туризъм, както и за допускане на чуждестранни туристи. Тя има всичко необходимо - една обширна територия, богато историческо и културно наследство, а в някои райони - недокосната дива природа.