Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • : „Проучване нагласите и потребностите на студентите за информация и дейността на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ“

  Относно информирането за съществуването и начина на работа, близо 70% от студентите научават от колеги и приятели. На въпроса „ От къде е необходимо да получавате информация за СС“ мнозинството отговарят – „ от членовете на СС“ На поставения въпрос Считате ли, че студентски съвет е в състояние да защити студентските ви интереси и би разширило възможността вашия глас да се „чуе“ от университетската администрация? Повече от 50% отговарят, че се нуждаят от представител като СС. Впечатление правят 30% процента от анкетираните, които отговарят, че – Биха се обърнали към СС ако е АНОНИМНО!.
 • „Детско-юношеска и училищна психология”

  От поне две-три години се увлича по влакове, твърди, че би искал като порасне да стане ръководител-движение или поне машинист. За това си желание той би могъл да реши когато порасне дали все още ще го следва. Според родителите му има бъдеще в музиката. Би могъл впоследствие да учи солфеж, музикален инструмент. За далечно бъдещо образование в музикално училище е трудно да се говори. От малък пее вярно и добре, прослушван е от професионални музиканти и учители по музика. Има слабост и към фотографията, обича да прави снимки и се справя добре. На прощъпулника си е хванал голяма футболна топка, веднага след това фотоапарат.
 • Нарушения на привързаността Синдром на родителското отчуждаване /PAS-синдром/

  Днес, Синдрома на родителско отчуждаване/PAS/ е зло което се разбира трудно от работещите в областта на правосъдието. Информацията която е на разположение на професионалистите - психолози, лекари и социални служители, натоварени да работят по проблема все още е оскъдна. Поради това, всяка година хиляди деца страдат, и търпят последствия които могат да бъдат избегнати и да им бъдат спестени. През 1985г. Ричарт Гарднер професор по клинична психиатрия към Клиниката по Детска психиатрия на Колумбийския университет за пръв път дефинира проблема, в научния материал озаглавен “,,Съвременни насоки на развода и взаимовръзката с родителските права”.
 • ПАЦИЕНТЪТ В ОБУЧЕНИЕТО

  Това общуване има специфични изменения и е значимо не само за отделния пациент, но и за взаимоотношенията между преподавателите и студентите. Именно в условията на взаимодействието „пациент-студент” се проявяват усвоените знания и формираните умения, навици и качества у студентите. Това безспорно зависи както от индивидуалните качества и особености на пациента и бъдещия медик, така и от педагогическото майсторство на преподавателя. Фактори, които влият върху поведението на пациента и отношението му към учебния процес
 • „Отношението на учениците към въвеждането на задължителен вечерен час“

  Резултатите покават , че 60 % от анкетираните са отговорили , че може да им помогнат с това да избягат от проблемите си , но 24% от тях мислят , че това не е решение дрогирвваш се за момента , за деня а на другия ден проблемите са си същите , не могат да им помогнат.
 • Оказване на влияние върху събеседник и убеждаването му чрез психологически принципи и техники

  Има и такива обаче които използваме умишлено , като например манипулацията . Според много специалисти в тази област най-добрите манипулатори са тези които го правят съвсем съзнателно и умишлено те са и най-опасните. Историята е станала свидетел на много такива личности като Хитлер , измамници като Виктор Люстиг човека продал Айфеловата кула чрез манупулиране и убеждение успял да продаде този символ за скрап. Всички методи на убеждаване целят едно нещо фабрикуване на доверие в разговор с някой , пред аудитория , пред приятели и т.н . Всички знаем , че за да убедиш някого в нещо първо трябва да го убедиш че наистина разбираш от това за което говориш.
 • ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ

  Не се радва на изключителен прием от съвременниците на автора и най-напред се появяват яростни отрицания. Единствен Иван Вазов е успял да съзре голямото и неповторимото в тази книга. Той ще признае по-късно на Иван Шишманов, че “Епопея на забравените” е поетична асоциация, родена от “Записките” на З.Стоянов. Чак през 1923 г, Ал.Балабанов ще измъкне “Записките”, ще ги размаха и ще обяви на света, че и ние, българите, имаме своя Тукидит. Следват няколко десетки издания на книгата и я превръщат в постоянен за търсенията на новото време спътник, защото в нея са запечатани историята и психологията на едно изключително събитие и защото това е извършено от велик майстор.
 • ЗА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА, ФРЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯТА НА ЖАН-ПОЛ САРТР

  Ако човекът е достатъчно смел, да предвиди и понесе грешките, несполуките, разочарованието и обезсърчението, които аналитичното пътешествие неминуемо ще предизвика. Нека е достатъчно свободен, за да се осмели да използва структурната чувствителност и интуицията на многозначността, които евентуално притежава. И накрая, че е достатъчно добър диалектик, за се убеди наистина, че става дума за достигане до обяснение на текста, чрез работата си да осъществи целта на текста. Въпреки всичко човекът ще се сблъска с едно на пръв поглед просто, но никак не маловажно затруднение, което съпътства всяко начало – откъде да започне?
 • М и х а и л М и х а й л о в и ч Б а х т и н

  Тази книга е книга на един живот-живот труден, дори мъчителен, дълго терзан от тежка и неизлечима болест, прекаран в безнадежна и ограбваща изолация; живот отшелнически напрегнат и възторжен , намерил спасение във всеотдайната любов към една грандиозна теоретическа идея- идея за величествения живот на романа. Бахтин се оказва изключителен талантлив ученик на корифеите на немската класическа литература.Той е убеден, че истинският, научен и плодотворен път към природата на естетическото е систематичността.
 • : В търсене на смисъла и щастието в живота през образа на Анна Каренина, и днес

  Вторият голям роман на Лев Толстой след “Война и мир “ изненадва със своите достойнства “Анна Каренина” не е просто семейно битов или любовен роман, в който водеща е просто “ семейната мисъл”(1),а нещо много по- трудно постижимо един социално-психологически роман, в който големите обществени и морално-етични проблеми се изобразяват чрез семейните интимно-лични отношения и дълбоките душевни преживявания в личността на героите. Почти невъзможно е да се изброят всички философски, етически,социологически, народнопсихологически и други достойнсва ,с които блести и вълнува романа , поставени по един неповторим и ненадминат начин чрез “таланта на великия художник и вещина на енциклопедически образованата и развита личност”(2) - Толстой.