Procheti.com

„ Критични фактори за ефективното ръководство „

Обществени науки
Есета | Икономика |
Свали
Брой страници : 5

Но в някой случай тези критерии не са изпълнени, от което следва, че създаването на ефективно ръководство е невъзможно. Причините за това са редица фактори, едни от който са тези на външната среда. Те оказват силно влияние върху ръководството, защотото независят от членовете на организацията. Факторите на външната среда са променливи и сложни и за това един ръководител трябва да следи тези измения и да се опита да предотврати отрицателното действие на външните условия върху дейноста на организацията. За да бъде ефективно ръководството, даден ръководител не трябва да пренебрегва условията на външната среда. От една страна тя може да бъде с положително действие, но и от друга с отрицателно въздействие върху ръководството.