Procheti.com

Корпоративно управление

Обществени науки
Пищови и лекции | Мениджмънт |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 103

Големият риск и крупните инвестиции за организиране на морските пътешествия и колонизацията поставят началото на формирането на корпорации (акционерни дружества). В тези дружества  акционерите са отговорни до размера на индивидуалния дял на акционерния капитал.Индустриалната революция дава силен тласък за развитието  на корпоративната форма на организация на бизнеса в САЩ и Великобритания, а   впоследствие и в редица страни на континентална Европа.