Procheti.com

Конфликти, агресия, тормоз

Обществени науки
Презентации | Икономика на труда |
Свали

Презентацията е на тема "Конфликти, агресия и тормоз". Дава много информацоия за видове, форми и основни понятия свързами с проявите на агресия.