Procheti.com

„ Количествени методи и модели”

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Брой страници : 11

2) Относителният дял на жилищата с площ: a. над 50 кв.м до 70 кв.м е 32,7%; b. над 50 кв.м до 90 кв.м е 58,1%. Най-много брой единици са попаднали в тази група- 32 хил.жилища от изследваната съвкупност; c. над 90 кв.м е 27,1%; d. до 70 кв.м или 26 хил.бр жилища имат 47,2%.