Procheti.com

Клетъчен граничен комплекс

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 18

Мембранни липиди.Структурна основа на мембраните е двоен слой от липиди.Мембранните липиди се отнасят към 3 основни типа:фосфолипиди,гликолипиди и стероиди.Харектерна особенсот е обособяването в молекулата им на два участъка с различно отношение към водната среда-хидрофилен и хидрофобен. В най-голямо количество в мембраните са фосфолипидите.При най-често срещаните фосфолипиди-фосфоглицеридите,алкохолът глицерол е свързан с две мастни киселини и с фосфорна киселина,към която е прикачена химична група