Procheti.com

Капанът на видимостта . Към един парадокс

Обществени науки
Есета | Социология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 5

Като цяло в традицията на западната политическа мисъл публичното пространство се свързва с идеята за “откритостта”, за “излизането на светло”, за полагането на теми, проблеми, общности, тела и т.н., така че “всеки да може да ги види”. Може да се каже, че имаме своеобразен “императив на видимостта”. Обратно – частното пространство е скритото, затвореното, онова, което остава “на тъмно”.Частното е средище на грижи за ума , душата и тялото. В този смисъл видимостта е демаркационния критерий, очертаващ границите на двете пространства.