Procheti.com

Файлове от Изобр. изкуство

Общо 15
Обществени науки
 • Анимацията

  Класификация на видовете анимация според възрастовата група: детска, младежка, за активна, зряла и за трета възраст. 8. По данни на Световната организация по туризма /СОТ/ туризмът се е превърнал в: най- важната икономическа дейност в световен мащаб.
 • ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ И ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

  Разглеждането на изкуството като разновидност на общественото съзнание в никакъв случай не отрича, а само подчертава неговия действен, практически характер. От тук следва, че изкуството не е нито абстрактно съзнание, нито само отражение на вече съществуващите естетически ценности в действителността, а е цялостен процес за създаване на нови, обществено необходими естетически ценности. Художествения образ, като основна характеристика на всяко изкуство има процесуален характер. Той е построен върху едно парадоксално и неделимо единство на повторимост и неповторимост.
 • Графични техники

  При високият печат печатните мастила и бои се нанасят върху изпъкналите високи части на печатната форма. Линиите и щрихите са бели и са издълбани като печатно мастило върху издълбаните плоскости не попада. Най-разпространения вид висок печат се явява типографския набор, при който всяка буква представлява релеф, съответстващ на начертания шрифт. Към високия печат можем да отнесем и ксилографията (гравюра върху дърво и линелеум).
 • Франсиско Гоя „Разстрелът на 8 май 1808“

  Разперените му ръце са символ на неговата готовност да загине в името на каузата. На лицето му не се вижда страх нито каквото и да е колебание, той е сигурен, че това е правилният избор. Бунтовниците търпят голяма промяна при преминаването от чакащите към тези които всеки момент ще загинат. Пред френските оръжия те си спомнят за какво се борят и че това е правилния избор, да загинат в името на своята кауза.
 • Екслибрис

  Eкслибрисът отличава принадлежността на една книга към библиотеката на даден собственик. В него се преплитат текст и образ, усеща се оригиналността на концепцията, артистичността и майсторството на изпълнение. Това неминуемо го превръща в жанр, който изисква еднакво висока степен на покриване на естетически и технологически критерии - от сюжета, вица и образния каламбур, до съвместяването му с орнамента, буквата, композирането в капризните формати и възможностите на тиража.
 • БАУХАУС

  - Желанието на Итън е да се освободи творческата сила на отделния студент, да даде разбиране за природата на материалите, да ги запознае с основните принципи, залегнали в основата на цялата творческа дейност в областта на визуалните изкуства, което позволява на всеки да работи според способносттите си. - Разделя обучението на три етапа: • изследвания на природни обекти и специфични материали – запознаване с характеристиките на материалите (материите) и тяхното приложение възможности; • в следствие на тези проучвания са изграждани композиции, с акцент върху контраста материалите (напр. назъбени / гладки, грапави / гладки, твърди / меки, леки / тежки);
 • План-конспект на урок по изобразително изкуство за 4-та група в детската градина

  План-конспект на урок по изобразително изкуство за 4-та група в детската градина
 • Възприемане на произведения на изобразителното изкуство

  Възприемането на произведения на живописта, графиката, скулптурата и приложните изку-ства представлява сложен психически процес, свързан с възпитанието на естетически вкус, с умението да се възприема, разбира и оценява художествената стойност на творбите. Умелото им и компетентно използване в учебно-възпитателния процес разширява техните познания за живота и света, обогатява и конкретизира образно-естетическите им представи, обогатява естетическите им чувства и емоционални преживявания. Формирането на обща художествена култура и худо-жествен вкус у децата в началното училище е немислимо без системното и целенасочено контактуване с творбите на изобразителното изкуство. Затова в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в началното училище могат да се използват, като се редуват, различни форми за организиране на общуването на учениците с творби на изобразителното изкуство.
 • Изкуството на Византия

  726-843 - Византия е разтърсена от иконоборството /Обществено движение във Византия за очистване на християнската религия от прекомерния култ към иконите. Главна цел: да обезсили монашеското съсловие и да ограничи манастирското земевладение в полза на военно-земевладелската аристокрация. Достига връхна точка при император Константин V Копроним, отменено от Михаил III през 843
 • Изкуството на древен Рим

  Етруските храмове приличат до някъде на гръцките периптери с тяхната цела, колони и двустранен покрив, ала в тях по– силно се подчертава лицевата част. Пред входа имало площадка, цялата изпълнена с колони към която водела широка стълба с много стъпала. Очевидно храмовете служели не само за обиталища на боговете, но и като места за тържествено богослужение. Етруските често използвали в строежа на порти полукръглата арка, която гърците почти не познавали. В центъра на къщите им имало помещение с квадратен отвор в средата на покрива; под него се намирало огнището.