Procheti.com

Файлове от История

Общо 14
Обществени науки
 • Град Мелник Литовата къща и Пашовата къща

  Състоящасе от каменно приземие и паянтов етаж със салон - общо 8 помещения. В приземния етаж на музея е показан основният поминък на този град и района - винопроизводството от местната мелнишка лоза. Градският исторически музей в Мелник е филиал на историческия музей в Сандански и един от Стоте национални туристически обекта. В миналото е бил разположен в известната Пашова къща, построена през 1815 г.
 • Архаичните общества като дарообмен

  От гледна точка на етнологията и антропологията дарът е като специфичен акт на размяна. А по принцип понятието дар в днешно време е наречено подарък, означава нещо дадено в знак на добри чувства или на благодарност. Мос започва да говори вече и за получаването, приемането и връщането. Мос казва, че: ,,Върху дара се основават не само идеите ни за добро, дълг, справедливост, той е в основатаа на зрелището, на социализацията на чувствата, на най- примитивното икономическо взаимодействие между хората“.
 • Анархизъм

  Анархизмът действително не носи традиционните белези на нито една философска школа или партийна идеология. Определяща роля в анархизма играе не теоретичният или политическият авторитет, а идеята за лична свобода и нейното практическо отстояване. В традицията на анархизма откриваме някои сходства с гражданските движения в съвременния свят, с тяхната спонтанност и самоорганизация, но не и с партийните принципи на организация. За разлика от партиите, които се борят за властта в държавата, и за разлика от гражданските движения, които се явяват коректив на държавното управление, анархизмът е не само неформално и неправителствено движение, а традиция, която от самото си създаване до днес отрича партийността, парламентаризма, властта и държавата.
 • Църковно – национална борба през Възраждането

  Всичко това по един или друг начин в продължение на четири века изгражда негативното отношение на българите към висшия клир и Патриаршията като институция. Отрицателен резултат от попадането на българите в културно – духовната сфера на византинизма е и налагането на духовна безперспективност и липсата на нормално културно развитие повече от три века. Всички тези негативи са трупани с векове и рано или късно са щели да поставят на преден план въпроса за възстановяването на духовната независимост на българския народ. Той придобива още по – голяма актуалност през епохата на Българското възраждане, защото пряко е свързан с най – съществения й проблем – формирането на българската нация и нейното официално признаване.
 • Българско възрожденско изкуство– архитектура, изобразително изкуство, приложни занаяти

  Поради пълната културната изолация през османското владичество българските строители са майстори-практици, творци на народно строително изкуство. Ренесансовият характер на целокупното българско художествено творчество през този период слага край на предишната анонимност, върху черквите и сградите се появяват, макар и рядко, имената на техните строители (по стените на Рилския манастир са подписани Алекси Рилец и Майстор Миленко, на Хаджидимитровата къща в Карлово - майсторите Спас, Иван и Нон, на Джамбазовата къща в Карлово - Майстор Патьо, и други).
 • Обединението на Германия. Вътрешни и външни причини (1815-1871)

  Разпокъсаността на Германската конфедерация е ясно различима, поради непрестанните конфликти между отделните държави. Те трудно постигат консенсус по между си, което личи от многобройните политически провали на Бундестага. Първите проблеми започват малко след откриването му на 5 ноем-ври 1816г. Хесенският електор смята за нелегитимни всички закони, отнасящи се за териториите под негово управление, след включването им в кралство Вестфалия. Според либералите основна функция на Бундестага е предпазване от влиянието на именно такива владетели. Хесенският електор отказва да преговаря с представителите на парламента, което ги принуждава да го оставят да прави каквото иска в териториите под негова юрисдикция.  Между Прусия и Бундестагът също възниква проблем.
 • Класическата античност и ранното средновековие

  До освобождението на България от османско иго Добрич носи името Хаджи-оглу Пазарджик,което е едно типично турско име. Частицата „Пазарджик” в името на града подсказва че е развита търговията заштото на турски тази дума означава пазар.Другата пък половина на името на града пък подсказва че е създаден от дадена личност или тази личност има доста голям принос за създаването на града.
 • Българското семейство

  Османските регистри,  макар и непълни, дават възможност да бъдат реконструирани както моделът, така и общата схема на селищната мрежа в българското пространство след втората половина на XV в. В публикуваните извори, отнасящи се за трите първи столетия на османската власт, са регистрирани над 8 000 села и повече 30 града. В първата половина на XV в. селищната мрежа в българското пространство обхваща всички достъпни за човешкия живот екологични пояси – от морските крайбрежия до високопланинските пояси до 800 м в Стара планина и до 1000 м надморска височина в Родопите.
 • Дипломатическа подготовка на Втората световна война

  Мирната конференция продължава пет месеца.Утвърдени са пет договора,най-важният от които е Версайският.Той налага тежки условия на победена Германия.Променени са териториалните й граници:Елзас и Лотарингия се включват в границите на Франция;Саарската област се поставя под управлението на международна организация за срок от 15 години;малки територии се предават на Дания(провинция Шлезвиг-Холщайн) и Белгия,а т.нар.Рейнска зона,разположена на 50 км в дълбочина на източния бряг на р.Рейн се демилитаризира.Полша,чиято независимост Германия признава,получава част от Силезия,Източна Прусия и гр.Познан
 • Шизофрения

  Някои изследователите откриват генетична връзка при отключването на шизофрения. Дете, което има един родител с шизофрения, има 10% по-голям вероятност да отключи шизофрения, докато при деца със здрави родители този риск е 1%. Сега изследванията показват неспецифични нарушения, както в мозъчната структура, така и в биохимичната активност. Изследователите също така са склонни да се съгласят, че влиянието на обкръжението също има участие при развитието    на шизофрения