Procheti.com

Исторически данни за заекването

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 17

Нарушенията в нормалната флуентност са проучвани още през древността – заекването е описано с египетски йероглифи като “тремор – земетресение”. Известни древни лекари като Хипократ (460-377 пр.н.е.) и Гален (131-200) също са писали за заекването. Хипократ е считал, че заекването се причинява от „влажност на мозъка”. Демостен, един от най-ярките древногръцки оратори, е описал упражнения за говор с камъчета в устата с цел контролиране на заекването. По всяка вероятност той е правил тези упражнения, за да преодолее собствения си говорен дефект (заекването).Заекващи са били и много известни личности:Уинстън Чърчил,Луис Карол,Адлер и др.