Procheti.com

Интегралните връзки между природните науки като фактор за постигане на качество на образованието

Обществени науки
Пищови и лекции | Химия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 4

На практика това може да се осъществи по пътя на търсене на общото и специфичното при постоянното систематизиране в отделните учебни предмети и същевременно обединяване на системите по цели, основни понятия, методи и категории, т.е. по пътя на осъществяване не само на конкретни междупредметни връзки, но и по пътя на достигане на междупредметен синтез, междупредметна интеграция. По такъв начин, обучението по химия и по другите естествени научни дисциплини застава на здрава методологична основа - обединяване на частите в цяло и установяване на взаимовръзката между тях. Междупредметната интеграция изисква да се направи интегрална характеристика “цялото в частите” за отделните учебни предмети от естественонаучния цикъл и да се отделят тези “общи елементи”, които се съдържат в основата на тези предмети.