Procheti.com

Инженерногеоложка характеристика на район

Обществени науки
Реферати | Геодезия, Геология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 9

Изследваният район се намира в югозападна България. На север условно е ограничен от Милевска планина, Чудинска планина, Земенска планина, както и от язовир Пчелина. На запад от областта Разметаница, Дупнишката котловина и долината на река Струма. Южните и югозападните части са обхванати от Осоговската планина, а на север се намира планината Лисец. Релефа на района е разнообразен - котловина и долини, разделени с хълмисти земи и планини. По– големите реки са Струма, Драговищица, Елешница, Треклянска река, като посоката на