Procheti.com

Файлове от Информатика

Общо 24
Обществени науки
 • Компютърен счетоводен софтуер Microinvest Делта

  Документите, които разпечатва Microinvest Делта, са най-разнообразни - оборотни ведомости, главна книга, дневник покупки и продажби, декларация по ДДС, баланс, отчет за приходи и разходи и др. Програмата прави и автоматичен експорт на дневниците по ДДС на магнитен носител.
 • Алгоритми, структури данни и програмиране.

  Като отбелязвам, че подредбата на тялото и условието при цикличните алгоритмични конструкции е важна, защото води до следната функционална разлика : тялото на цикъла с постусловие се изпълнява винаги ( поне веднъж ), докато тялото на цикъла с предусловие може и да не се изпълни при преминаване на алгоритъма през цикъла . След това казвам на учениците да определят дали разгледаната задача е цикъл с предусловие или е с постусловие .
 • Физическа сигурност на компютърните системи

  За да бъде гарантирана информационната сигурност на дадена организация трябва да са налице три нейни компонента – техническа, логическа и физическа сигурност. В определена среда един аспект на сигурността може да бъде по-важен от другите. При проектирането на всеки информационен ресурс е необходимо да се направи преценка на риска и изискванията за нивото на сигурност и при избора да се търсят продукти удовлетворяващи тези норми. 
 • IP – ТЕЛЕФОНИЯ

  Възможностите на глобалната компютърна мрежа не се ограничават само до e-mail, chat и web.  Voice over Internet Protocol (VoIP) е новаторска технология, представяща нова форма на телефония, в която предаването на образ и глас може да бъде цифровизирано и предавано чрез Интернет или други дигитални мрежи (digital data networks). Интернет протоколът (IP) е много гъвкав – може да се разпространява по ATM, Етернет (Ethernet), Frame Relay, ISDN и дори аналогови линии.
 • Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти

  Дистанционното обучение позитивно влияе върху студента, повишава неговият творчески и интелектуален потенциал за сметка на самоорганизирането, исползване на съвремените телекомуникациони технологии, вземане на самостоятелни решения.Благодарение на развитието на Интернета, много от вузовете правят дистанциони курсове за обучение с голям спектър от дисциплини
 • Авторски права

   Едва малко преди да влезем в Европейския съюз (когато се появи и гореспоменатата кампания) сякаш законите започнаха да работят и се взеха мерки за защита на авторските права (не може да се твърди, но може да се предположи, че по този начин се представяме пред Европейския  съюз ) . Главна причина за това обаче е че САЩ са особено чувствителни към разпространението на софтуер, музика и филми без лиценз поради огромната продукция, която дават в тези области и която се разпространява по света благодарение на глобалната мрежа. Постоянно се публикуват доклади на американското правителство за спазването на авторските права по света, където на България е отредено незавидно място на страна, неспазваща тези права.
 • Основи на компютърната информация

  Добавянето на нов хардуер е изключително лесно, в повечето случаи единственото което е необходимо да се направи е периферното устройство просто да се закачи към USB порта. Компютърът автоматично го разпознава и стартира SETUP програмата,която също в повечето случаи е сравнително проста. Една от основните цели с които е създаден USB интерфейса е свързването към PC на голям брой периферни устройства, на практика техният брой може да достигне до 127 различни устройства, свързани към един USB порт. Едно от малкото ограничения към USB е дължината на кабела,която е максимално 5метра. Този проблем може да бъде лесно решен с вграден в линията усилвател.
 • Подходи и системи за обучение , квалификация и развитие на човешките ресурси

  Обучението на персонала е един от факторите за усьвьршенстване на трудовото изпьлнение на заетите и е насочено кьм такова обогатяване на знанията , уменията и нагласите , което води до желани промени в тяхното трудово поведение и в трудовите им резултати . Неговата крайна цел е свьрзана с интереса на предприятието да увеличава ефективността от използването на основните производствени фактори и от усьвьршенстване на параметрите на организационното представяне .
 • TCGSM200 – първи стъпки

  След като джъмперите са установени в съответната позиция и SIM картата е конфигурирана, следва подаване на захранването и авторизирането на главен телефон за управление. Това се извършва чрез включване на захранващия адаптер и акумулаторната батерия (ако е налична такава). Ако устройството е включено към COM порт на персонален компютър може да се наблюдава инициализиращата последователност. За целта е необходимо да се стартира конзолното приложение към MS Windows ™ - Hyper Terminal™ със следната конфигурация – 19200, 8, N, 1.
 • Пазарна структура на ИТ сектора в България към края на 2007

  Разбира се, пазара за фирмите от сектора не е голям. Техни клиенти са предимно нови или напредничави фирми, които осъзнават предимството от навлизането на ИТ технологиите в бизнеса им. Факта, че първоначалните инвестиции за навлизане на пазара в сектора са значително ниски, предполага лесно и бързо насищане с предприемачи. Както във всеки пазар – и тук претенциите и нуждите на клиентите постепенно се разраства и това води до необходимост от качествено и пълно ИТ обслужване