Procheti.com

Файлове от Информационни технологии

Общо 2
Обществени науки
  • Електронни таблици

    Група от клетки образуват област, която също има адрес, образуван от адреса на клетката в горния ляв ъгъл и адреса на клетката в долния десен ъгъл. Съдържанието на клетките може да бъде текст, числа, формули. Съхраняват се с цялата си дължина, независимо какво се вижда на екрана. Ако в клетката има записана формула, се вижда резултатът от формулата; ако числото е дълго, се показва в експоненциален формат; ако колоната е тясна, се показава #### . Всяка клетка е свързана с някакъв формат. Форматът определя как ще се показва съдържанието на клетката, например с колко знака следа десетичната запетая, ако клетката е форматирана като Number
  • Електронни таблици

    На фигурата се вижда, че графата Име се намира в клетка В1, а графата Телефон в клетка D1. Големината на колоните и редовете могат да се променят в размери, които потребителят определя спрямо своите нужди. Това става лесно по следният начин: Маркираме реда (или колоната) отстрани, където се намират номерата на редовете (съответно буквите на колоните), десен бутон Row Heght (Column Height) и даваме желаната ширина на реда (колоната). Електронните таблици ни дават и възможността да трием редове и колони, които няма да са ни нужни, съответно и да добавяме редове и колони при необходимост.