Procheti.com

Файлове от Информационни технологии

Общо 151
Обществени науки
 • Функционално програмиране

  подробно описание на езика за описание Пролог
 • Компютърни мрежи

  Компютърните мрежи са възникнали поради нуждата от бърз обмен на данни. Персоналните компютри са чудесни бизнес инструменти за обработка на данни и създаване на електронни таблици, графики и други видове информация, но не позволяват бърз обмен на данните. Когато няма мрежа, документът трябва да се отпечата, за да могат другите да го редактират или използват. В най-добрия случай файловете се копират на дискети и се дават на останалите колеги, които ги прехвърлят на своите компютри.
 • Архитектура на дънните платни

  Тази шина се нарича системна шина. Системната шина е главният механизъм за приджижване на данни към различните части на компютъра. Тя свързва микропроцесора с оперативната памет, както и с другите шини, а те от своя страна се свързват към различните входни и изходни устройства. Важен параметър е , че процесорите работят при скорости, които са кратни на скоростта на системната шина. Освен системна шина, се използват и други шини, наричани разширителни, които помагат на периферните устройства, като твърд диск, видео и звукова карта да оощуват с процесора.
 • Грид технологии

  През 1965 разработчиците на отворена система, наречена Multics (предшественик на Unix, която от своя страна е предшественик на Linux - популярна операционна система днес) представиха виждането си за "компютрите като удобство", което в много отношения силно наподобява виждането за грид-технологиите днес. Достъпът до изчислителните ресурси е представен точно, както достъпа до вода, газ и електричество - нещо, с което потребителят се свързва и плаща в зависимост от използваното количество и себестойността на ресурса.
 • Основни видове кабели

  В най-простия си вариант коаксиалният кабел се състои от медно ядро, обвито с изолационен материал, върху който има оплетка от мед и алуминий и накрая външна обвивка. Ако има първи изолационен слой от фолио и втори слой от оплетена метална обвивка, наричаме го двойно екраниран. За работни среди със силни смущения има кабели с четворна защита, която се състои от два слоя пластмасова изолация и два слоя метална оплетка.
 • Понятие за информация, съобщения, сигнал

  Модел на радиокомуникационна система (РКС). Основни елементи. -Система - дума от гръцки произход, означаваща цяло, съста-вено от отделни части. За една техническа система е важно: а)Да е съвкупност от краен брой елементи, свързани в едно цяло; б)Между елементите да съществу-ват определени връзки и отношения; в)Съвкупността от елементите да е подчинена на определена цел, т.е.в нея да съществува определен ред;
 • Компютърни системи

  Над апаратурата е нивото на ОС, включващо средствата за управление на ресурсите. ОС изгражда абстрактна (виртуална машина) над апаратната част, предоставяйки нови функции, реализиращи програмно. До тук компютъра става “разширена” машина, която служи за ефективна реализация на компилаторите и приложните програми. ОС предоставя интерфейс 2 под формата на системни извиквания, който облекчава програмирането. 
 • Биометрични технологии

  В новите системни разработки се забелязва значителна промяна в начина, по който се анализира биометричната информация, както и в разчитането и преобразуването на информацията - от ранните четци на пръстови отпечатъци /все още пораждащи неблагоприятни асоциации с криминалната идентификация, както и съмнения относно способността на потребителите да измамят скенерите/ -  до ирисови, лицеви, вена и гласови технологии
 • Компютърни системи. Общи сведения

  Следващото ниво дава необходимите средства на приложния програмист, като компилатори на езици от високо ниво. Интерфейс 3 не се определя само от езиците за програмиране. Освен обръщанията към ОС, предоставяне от компилатора, още се използват командни езици, редактори и др.
 • Понятието компютърна мрежа

  При равноправната (peer-to-peer) мрежа няма посветени сървъри (dedi­cated servers) или йерархия между компютрите. Всички компютри са равнопоставени и затова мрежата се нарича равноправна. Обикновено всеки компютър работи и като сървър (server), и като клиент (client), като няма конкретен администратор, който да отговаря за цялата мре­жа. Потребителите сами определят какви данни да поделят в мрежата.