Procheti.com

Икономикс

Обществени науки
Курсови работи | Икономика |
Свали
Брой страници : 4

Дори и на потока от наем и аренда за използване на наличните ресурси не е достатъчен да покрие разходите си за размножаване услуги единици ресурс при всички случаи, можете да използвате за целия период на съществуването им, обаче може да бъде ограничен. С други думи, тъй като живота на ресурса не е нула, може известно време да се използва да продължи, дори ако лизинговите плащания не покриват разходите за производство. Трябва само да доходи от наеми на този ресурс за покриване на текущите разходи на използването на ресурсите, включително и лихвите на ликвидационната стойност (спасяване стойност), равен на най-високата стойност на ресурса в алтернативни употреби. Всяко превишение на приходите над текущите разходи на "квази-наем".