Procheti.com

Икономика на околната среда и природните ресурси

Обществени науки
Икономика | Пищови и лекции |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 3

Всичко това рязко повишава вниманието към възможностите за преодоляване на тези проблеми. Проблемите с околната среда не са нови, те са съпътствали живота на човечеството през цялата човешка цивилизация. Въпросите за качеството на околната среда в момента стават основна тревога за обществото, особено за развитите страни; стават важна част от политически платформи, от приемането и спазването на все по-стриктно екологично законодателство, като в резултат се появява 1 нов фокус в икономиката, а именно икономиката на околната среда, която изследва взаимовръзката между качеството на околната среда и икономическото поведение на индивидите.