Procheti.com

Файлове от Икономика

Общо 3
Обществени науки
  • „ Критични фактори за ефективното ръководство „

    Но в някой случай тези критерии не са изпълнени, от което следва, че създаването на ефективно ръководство е невъзможно. Причините за това са редица фактори, едни от който са тези на външната среда. Те оказват силно влияние върху ръководството, защотото независят от членовете на организацията. Факторите на външната среда са променливи и сложни и за това един ръководител трябва да следи тези измения и да се опита да предотврати отрицателното действие на външните условия върху дейноста на организацията. За да бъде ефективно ръководството, даден ръководител не трябва да пренебрегва условията на външната среда. От една страна тя може да бъде с положително действие, но и от друга с отрицателно въздействие върху ръководството.
  • Моята бизнес идея

    Целите, които предследвам, биха били, на първо място, разбира се - печалба. Бих искала да имам собствен бизнес, да не съм зависима от други хора. Когато някой чуе името ми да знае коя съм, тоест известност. Целите са трудни, но не невъзможни за постигане. С труд, упоритост и доза късмет мисля, че бих ги постигнала.
  • Глобализъм

    Всички хора по целия свят трябва да имат еднакви права и отговорности. Да бъдат съдени за извършеното престъпление по един и същ закон. Нима не сме всички хора! Нима на дишаме един въздух и не ни огрява едно слънце! Ала истината не е розаова с дантелки!