Procheti.com

„ИЗРАЗЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОБУСЛОВЕНОСТ (ПРИЧИННОСТ В ШИРОКИЯ СМИСЪЛ) В БЪЛГАРСКОТО СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ”

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Брой страници : 12

Най-съществените белези на българския език се развиват в среднобългарския период и очертават своеобразния характер на езика ни сред другите славянски езици. Обект на разглеждане от синтаксиса са различните видове синтаксеми. Терминът синтаксема означава всяка част на изречението или всяка комбинация от две или повече прости изречения в рамките на сложните изречения, самите сложни изречения, както и други по-големи цялости.