Procheti.com

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Обществени науки
Пищови и лекции | Психология |
Свали

С появата на обективното право се появява и субективното право, т.е.възможността, която обективното право предоставя на едно лице – правен субект, да изисква от друг правен субект определено поведение – да даде или да се извърши нещо. Субективни права първоначално са притежавали не всички лица, а само лицата от определени обществени слоеве.