Procheti.com

Хидросфера: понятие и общи х-ки

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 7

Хидросферата е водната обвивка на Земята разположена м/у атмосферата и литосферата (третата обвивка на Земята). Разпределена е на различни места- морета, реки, океани, езера, вечни снегове, ледници, подземни реки, пещерни езера. Намира се в тесен контакт с литосферата и атмосферата благодарение на кръговрата на водата. Баланса на хидросферата се опр количествено от 2 цикъла: Големия кръговр на водата, които се осъществява в халосферата.