Procheti.com

Характерни особености на туризма

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Брой страници : 2

Съвкупност от отношения-туризмът е съвкупност от променящи се,взаимни въздействия между пъруващите от една страна,постоянните жители от друга,областта и околната среда от трета страна. *Туризмът има обслижващ характер-Преобладава предоставянето на услуги,което не значи,че липсва производство на стоки.Произведените продукти винаги се комбинират с услуги и нямат самостоятелно място в общото туристическо обслужване. *При туризма предлагането на услугата съвпада по време и място с нейната консумация,тоест услугата се преодставя и получава само ако присъства потребителя.