Procheti.com

Характеристика на парите

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 11

При това просто разменно съотношение, което е характерно за всяко стоково производство стоката А изразява стойността си в потребителната стойност на стоката Б. При актът на покупко-продажбата, която е под формата “стока-стока” /С-С/, стоката Б е еквивалент на стоката А. Стоката, чиято потребителна стойност служи за измерване на стойността на друга или други стоки изпълнява ролята на еквивалент.