Procheti.com

Характеристика на керамиката от късната бронзова епоха в днешните се-верни български земи

Обществени науки
Реферати | Археология |
Характеристика на керамиката от късната бронзова епоха в днешните се-верни български земи
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 14

Керамичният комплекс е представен от различни форми, орнаментални техники и мотиви. Той се променя в отделните фази, което е един от основните критерии за тяхното разграничаване.

   Характерът на културата са определя като консервативен (Shalganova 1995: 306) и от тази гледна точка формалните характеристики на съдовете не претърпяват значителни промени. Още през първата фаза на културата са представени основните керамични форми: амфоровидни съдове, кани или чаши с една дръжка, кантаросовидни съдове, купи с фуниевидно устие с една или две дръжки