Procheti.com

Графики на функция и уравнения

Обществени науки
Математика | Микроикономика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 30

Зависимостта между две променливи, при която на всяко значение на независимата променлива съответства едно единствено значение на зависимата променлива , се нарича функционална зависимост или функция.

Съвкупността от всички допустими стойности за аргумента х на една функция у се нарича дефиниционна област на тази функция. Съгласно твърде общата дефиниция на немския математик Дирикле казваме, че една функция f(x) e напълно позната (т.е. дефинирана), когато познаваме дефиниционната й област и когато разполагаме с едно правило, с помощта на което можем да изчислим стойността на функцията f(x) за всяка допустима стойност на аргумента х.