Procheti.com

Геронтопсихологията

Обществени науки
Курсови работи | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 6

То води след себе си обедняване на населението и намаляжане на финансовите ресурси. С нарастване на възрастта нуждите на старите хора от медицинско обслужване и социална закрила се увеличават. Това се дължи на п-високата заболеваемост, загубата на физически сили, отчуждението и липсата на активна комуникация. Мноог от възрастните хора са изправени пред самота и изолация, което подпомага развитието на психически проблеми. Старите хора са оснвноя контингент на службите за социални грижи.