Procheti.com

Файлове от Геология

Общо 2
Обществени науки
  • Геоложки ери еволюция на организмовия свят

    В началото на периода се забелязва охлаждане, на по-високите места има снеговалежи. След това обаче температурите се повишават отново и се задържат високи до края на периода. Нивото на океаните се повишава, а температурите се запазват значително по-високи отколкото са днес
  • Магнитен метод на обогатяване

    Наред с магнитните сили на привличане върху магнитните минерали действат механични сили, обуславящи се от масата на минералните частици, центробежните сили при кръгови траектории, съпротивлението на средата(при сепарация във водна среда), силите на сцепление(при фини частици във въздушна среда) и др. При магнитната сепарация на силно магнитни частици рязкото намагнитване довежда до бързо агрегиране на магнитните частици и образуване на магнитни “прежди” или удължени ”верижки”от магнитни частици.Явлението се нарича магнитна флоикулация и играе съществена роля при магнитната сепарация на фино смлени минерали