Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • Италия

  Тур.ресурси- до границата с Франция са Пиемондските Алпи; високи над 4000м с големите ски-курорти Сестриере, Бардонекя, по на изток към Австрия са доломитовите Алпи до 3000м с основни курорти – Кортина дон Пецо, Мадона ди Кампильо и планинско-балнеолечебен – Болцано; по дължината на полуострова се простират Апенините с максимален връх Корно Гранде (2914м) заради близостта на топлите Адриатическо, Средиземно, Тиренско море; няма трайна снежна покривка, само планинско-климатичен курорт; нископланински релеф имат двата големи острова; на западния бряг интересен е полуостров Аржентарио, който е свързан с брега чрез 3 провлака, между които има 2 езера
 • ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

  Екзогенните процеси чрез своята разрушителна, транспортна и акумулираща дейност моделират големите морфоструктури. Техният интензитет и географско разпространение са свързани с проявата на зоналността и азоналността на територията на страната. Екзогенните процеси са: изветряне, денудация, ерозия, екзарация, абразия, дефлация, карстови процеси. Изветрителните процеси са най-интензивни във високопланинските райони на Рила, Пирин, Витоша, Стара планина.
 • Значение и особености на ХП

  Химическата промишленост е отрасъл,в който бързо се прилагат най-новите научни постижения. Някои от тях,след усъвършенстването си в процеса на химическото производство,намират приложение и в други стопански отрасли. Това дава възможност да се създават нови суровини,материали,полуфабрикати и предмети за потребление
 • Екзарация. Екзарационни форми и наслаги

  Снежна граница – тясна ивица на земната повърхност , в която приходът и разходът на твърдите валежи са равни. Над тази граница приходът на твърди валежи е по – голям от разхода и там се задържат постоянни, вечни снегове, които се уплътняват и превръщат в зърнеста полуледена маса, наречена фирн. Ето защо снежната граница се нарича още фирнова граница.
 • “Измежду четирите елемента, студът е най-силният ни враг. Ледени бури, лавини, измръзване, сърдечни удари – това са оръжията на убиецът – студ.“

  Не звучи страшно, докато не навлезеш в дълбочината на материята и не разбереш до какви последици могат да доведат не само екстремално ниските температури, придружени от силен, пронизващ вятър, а и необмисленото излагане на студ през зимните месеци в географски ширини, където студът е обичаен за определен период от годината. Всъщност статистическите данни сочат за много по-голям брой смъртни случаи точно при привидно обичайното застудяване, което се оказва обаче прикрит, но също толкова безмилостен убиец.
 • АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ - всекидневна миграция

  Свързването на местоживеенето и местоработата на лицата е една от задължителните теми в Регламент (ЕО) № 763 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд в страните - членки на Европейския съюз. Тенденции в развитието на всекидневните трудови пътувания
 • Египет

  Съществуват около 90 пирамиди,някои от които са толкова впечатляващи,че са били туристическа атракция още по времето на Древна Гърция и Рим.Пирамидата се строяла стъпаловидно,поставяли рампа,така че каменните блокове можели да бъдат изтегляни за изгражданетона следващото стъпало.Всеки каменен блок тежи около 2,5 тона,повече от голяма лека кола.
 • . Цялостни и дизюнктивни (разпокъсани) ареали

  В зависимост от мащаба на картографск. изображение, т. е. при преминаването от дребен към по-едър мащаб, видимата представа в-у картата може да се измени в посока от цялостен към дизюктивен ареал. При едромащабните изображения, много рядко ареалите изглеждат цялостни, освен в случайте, когато става въпрос за ендемични такс. с мин. размери.
 • ЧЕПИНСКАТА КОТЛОВИНА И НЕЙНОТО КОРИТО

  Почти елипсовидната по форма котловина е разположена на 750-800 м н.в.,дълга е 18 км и широка от 4 до 7 км.Дъното и е плоско,с леко хълмист релеф.Разломната структура на котловината е причина за чести земетресения,но на нея се дължи и голямото природно богатство-минералните извори(над 80 на брой).Доказано лековити,те превръщат котловината в предпочитано място за лечение,отдих и туризъм.
 • БРОЙ И ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И ОСОБЕНОСТИ В СВЕТА

  Броят на населението е променлива величина, поради много фактори, които влияят върху демографските процеси. Той е важен за решаването на редица практически задачи и за изпълнението на мерки, свързани с развитието на населението в дадена територия. Най-точни и надеждни сведения за промените в броя на населението дават преброяванията, които носят информация и за структурата на населението.