Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • 1. Обект, предмет на геогр. наука. Място на географията в системата на науките. Съвременна система на географските науки

  Съвременнта география е нерзривно свързана с историята на обществото. В развитието на геграфското познание могат да се обособят отделни етапи – всеки със свои особености на процеса на познание и на географско занание като продукт на тозо процес. В зависимост от това географията е изпълнявала различни функции. Науката представлява подредени знания за явления от околния свят, науките се различават по три основни белега.
 • Национален парк Пирин

  Пирин заема голяма част от Планината . Граничи с общините : Гоце Делчев , Разлог , Банско , Симитли , Кресна , Сандански . В пределите на парка влизат два резервата – Баюви дупки ( един от най – старите резервати в България ) и Юлен . Много подходящо място за развитие на туризъм . В това малко кътче са съчетани много величествени култури населявали някога земите ни като : византийци , славяни , траки , римляни и прабългари . Местното население е наследило по малко от всяка култура и ревниво пази своите културни , фолклорни ценности .
 • Морфохидрографска характеристика на картен лист К-9-33-Г-б (Долни Раковец)

  Най-близкото населено място до с. Долни Раковец е намиращото се на около 150 м на североизток село Стефаново. Почти на изток е с. Друган, а малко по-далече на югоизток е с. Владимир. От юг съседни са селата Кондофрей и Чуковец, а на запад се намират с. Бобораци и с. Негованци. Районът на Долни Раковец, като част от Радомирското поле, е от групата на т.н. "високи полета на Западна България" и е второто по горното течение на р. Струма след Пернишкото поле.
 • Молдова

  Молдова информира своите двустранни кредитори в средата на 2003 г., че вече няма да обслужва дълговете си. За 2004 г. бюджетът е осигурил средства за обслужване на външния дълг (лихви) на около 6% от държавния бюджет. Проектите за бюджет за 2005 г. се свързват с обслужване на външния дълг на около 4%. Въпреки, че Молдова прие стратегия за намаляване на бедността през 2004 г., все още предстои да се постигне споразумение с международните финансови институции.
 • ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА НА МЮНХЕН

  Вдясно на площада се намира големият Дворец на правосъдието, който представлява монументална сграда от 19в. в стил късен италиански ренесанс. Негов архитект е Фридрих Фон Тирш. На север от него се намира ботаническата градина - идеално място за отдих и почивка. През вратата Карлстор се навлиза в пешеходната зона на ул.“Нойхаузерщрасе”, затворена за автомобилно движение от 1970г. Първата сграда е Гражданска зала от 1710г., достроена по-късно в бароков стил. Използвана е като църква до 1778г. След военните разрушения, тя е отново възстановена през 1946г.
 • Метеора и нейните манастири

  В Кастраки отшелниците построили през XI в. първия монашески скит, а по-късно - първия манастир "Дупиани" и църквата "Протатон", по подобие на едноименната църква на Света Гора Атон. Така било поставено началото на общежителния манастирски живот в Метеора. Отшелниците ставали все повече и повече, и не след дълго по върховете на гигантските сиви скали те изградили десетки манастири, до които достигали с вдълбани в камъка стъпала, с въжени стълби, мостове и подемни мрежи.
 • Латинска Америка

  Едва последните три десетилетия започва да преобладава планационитя тип стопанство с производство на захарна тръстика,кафе,какао и др.Те осигуряват 50% експорта на земеделските продукти региона.Дълго време региона се приемал като символ на Моно културата в земеделието съобразена с климатичните условия на съответните географски ширини.Големите плантационни стопанства се наричали латифундии и точно те са носители на т.нар.,,Зелена революция ‘’в аграрното стопанство типичен представители за региона са Аржентина,Парагвай,Уругвай,Мексико,Чили и Бразилия.
 • Ландшафтна структура на ‘‘Природен Парк Витоша“

  Съвпада изцяло с азоналното открояващате се като самостоятелно регионална ландшафтна единица планина Витоша,разположена в средната част на Витошко-Ихтиманската ландшафтна подобласт. Хипсометричната диференциация на района се разпределя по следния начин :
 • Климатична характеристика на район на гр.Пловдив

  Пловдив е разположен на 42о и 9’ северна ширина и 24 и 45 източна дължина и се намира на 160 метра надморска височина.Градът се простира на територия от 53кв. км в равната Горнотракийска низина по двата бряга на река Матица.Населението на града е около 340 000 души .Административно Пловдивската община е разпределена на 16 общини,които имат 215 селища , от които 16 градове.Населението е около 730 000 души.
 • Кристалоструктурни особености Първични силикати - преобладаващи ковалентен тип връзки Прости соли - преобл. йонен тип връзки Глинести минерали - смесен тип връзки

  Представителен минерал с ковалетен тип връзки на скелета е кварцът SiO2 - решетката му е валентно неутрална, а ковалентната връзка осигурява висока твърдост , якост и неподатливост на изветрителни ягенти. Със скелетен тип структура са и фелдшпатите, в които част от атомите на силиция са изоморфно заменени от атоми на алуминия - образуват се алумокислородни мотиви. Фелдшпатите лесно се разлагат под действие на изветрителните агенти. Представител на островния тип решетка е оливинът - отделните тетраедри имат островно разположение. Решетката на оливинът бързо се разпада - той е неустойчив в зоната на изветряне.