Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • СЕЛО КРАСНОВО

  Първите исторически сведения сочат, че околността е била населена от тракийски племена. В непосредствена близост е съществувало селище с крепост, некропол от неколкостотин различни по големина могили и пътища, свързващи го с целия Средногорски район. Според някои сведения първото име на селището било Коптис / Копцис /, след това селището получило християнското име Кръстец, преименувано по-късно на Кръстово.
 • Характерни особености на туризма

  Съвкупност от отношения-туризмът е съвкупност от променящи се,взаимни въздействия между пъруващите от една страна,постоянните жители от друга,областта и околната среда от трета страна. *Туризмът има обслижващ характер-Преобладава предоставянето на услуги,което не значи,че липсва производство на стоки.Произведените продукти винаги се комбинират с услуги и нямат самостоятелно място в общото туристическо обслужване. *При туризма предлагането на услугата съвпада по време и място с нейната консумация,тоест услугата се преодставя и получава само ако присъства потребителя.
 • ,,Готически катедрали в Европа”

  Така те се учат в процеса на работата и напредъкът им може да бъде видян като малки промени в хода на строителството, което започва от олтара в източния край, близо до река Елба, и завършва с върха на кулите. В първите етапи се забелязва силно романско влияние. За разлика от френските готически катедрали, Магдебургската няма типичните летящи контрафорси, поддържащи сетните отвън. Въпреки грабежите и плячкосването, Магдебургската катедрала е богата с произведения на изкуството, от антики до съвременно изкуство. Списъкът не е пълен и само обобщава по-значимите произведения, подредени приблизително по време на създаването:
 • Развитие на теорията за населението (демографските концепции) и демографските процеси

  Ранни демографски концепции. Количествените концепции за населението се развиват още от древността, но до 18-ти век се отделя много малко внимание на връзката между увеличаването на населението и издръжката на живота. Като правило народите от древността и средновековието считат доста дълго време, че нарастването на населението е обществено благо, тъй като се увеличава броят на населението и на мъжете, годни за войници.
 • Демографски анализ на преброяванията 2001г. и 2011г. област Кюстендил

  През последното десетилетие значително се задълбочиха отрицателните тенденции в естественото развитие на населението в Кюстендилска област. Глобализационните процеси доведоха до съществени промени в демографското, брачното и фертилно поведение на населението. Към тези промени следва да се отнесе и интензивното придвижване на населението извън границата на страната. Силно са влошени демографски показатели, като раждаемост, смъртност, детска смъртност и естествен прираст. За област Кюстендил населението при последното преброяване през 2011г. е 135 664 души. В сравнение с 2001г., когато неговият брой е бил 160 702 души. Неговият брой е намалял с 26 870 души.
 • България в Европа

  Развитие на туристическия бизнес в страната чрез подобряване на условията за туризъм и използване на съществуващата туристическа инфраструктура; Придобиване на опит на младите кадри по време на културния обмен; Подпомагане малките и средни предприятия в сферата на туризма/ ресторантьорство и хотелиерство/, участващи в проекта; Създаване на конкретни туристически маршрути специализирани за различните чуждестранни потоци; Създаване на мрежа за сътрудничество и обмяна на опит за развитие на туризма от двете страни на границата;
 • Будапеща – Дунавската перла

  Магистралата Будапеща - София - Истанбул я прави значителен транзитен център към перспективните туристически райони на Близкия и Средния Изток. През нейната територия минава и р. Дунав, посредством която се свързва с няколко европейски страни и Черно море. Унгария е държава с равнинно - хълмист релеф. Преобладават низини, равнини, долини, а също и хълмове и ниски планини. Затова Унгария е търсена дестинация за любителите на лесните пътувания, излети и походи, на балнеоложкия и рекреационен туризъм край водни площи. Като част от Карпато - Дунавския басейн Унгария принадлежи към зоната с умереноконтинентален климат. Зимата обикновено е кратка и мека, със средни януарски температури минус 2°С. През лятото, което е топло и продължително, максималната температура през юли е 22°С.
 • Балнеотуризмът

  В днешно време България продължава да притежава хидротермични ресурси, уникални по своето сьдържание и известни със своите лечебни свойства. Климатът е здравословен и има лечебен ефект в определени региони от страната. Разнообразната почивка, топлото море, свежата зеленина и планинския въздух, в комбинация с различни лечебни процедури, оказват благоприятно влияние върху много заболявания. Здравните центрове са разположени в някои от най-живописните места на България.
 • Балнеолечебни курорти

  Често балнеокурортите възникват на места, поради интереса на кралски фамилии и знатни граждани. От средата на 19 в. силен тласък дава жп-транспорта, идващ от големите градове. Такъв е френският балнеоложки курорт Виши, свързан от 1853 с Париж. Немските БК стават първообраз на всички нововъведения, като изграждане на курортен парк и балнеосанаториуми, басейни и др., италианските Монтекатини терме, Сан Пелегрино, Сатурния.
 • националната сигурност на Канада,

  Канада възниква през 1867 година, когато три британски колонии са обединени в Канадска конфедерация. Важни стъпки за разширяването и утвърждаването на Канада като държава са Уестминстърския статут от 1931г. и Закона за Канада от 1982г., който премахва последните остатъци на правна зависимост на Канада от Британския парламент.