Procheti.com

Файлове от География

Общо 26
Обществени науки
 • Родопите

  Климата на Родопите е силно повлиян от близоста на Средиземно море и голямата широчина на планинската верига. Западните Родопи се характеризират с по-хладен планински климат, докато Източните имат по-сух и по-топъл климат. Западните Родопи се отводняват от реките Марица, Арда и Места и техните многобройни притоци. Максималните валежи тук са през месеците май и юни, а през зимата има дълбока снежна покривка. Характерно за зимния период е че валежите са обилни и има бързо натрупване на сняг. Най-благоприятно време за туризъм е лятото и началото на есента.
 • Възникване на Самоков

  Преди няколко години започна  резлизирането на проекта Свръх Боровец – един от най-амбициозните инвестиционни проекти на община Самоков. Този проект е свързан в превръщането на района в целогодишен курорт, който ще предлага футболни игрища, тенис кортове и други спортни площадки, също така басейни и други съоръжения. Има планове за изграждане на крайречни паркове, предлагащи допълнителни атракции, включващи център за езда, както и мандра с таверни в района на Бяла Поляна, близо до Боровец. Целта на проекта е да се развие сектора туризъм с помощта на месните хора, като същевременно се следи за еко баланса в района.
 • Великата река Амазонка

  Тази огромна река носи и най-големите наноси на света, вследствие на които се е образувал най-големият наносен остров на Земята Маражо, който на площ е колкото Швейцария. В тази си част реката е широка над 350 км. Тя влива в Атлантическия океан толкова голямо количество вода, че образува своеобразно сладководно езеро насред океана, разпростиращо се до над 500 км. от делтата
 • Същност и класификация на природните ресурси

  Процесът на производството е обмяна на веществата между природата и обществото. При процеса на производството човекът отнема необходимите му вещества от природата, за да осъществи стопанската си дейност и същевременно връща обратно в природата вече непотребните след производствената дейност материали.
 • Определяне на облачността

  Наблюдателят мислено разделя кръга на небосвода на 10 радиални равни части и преценява колко от тях са запълнени с облаци, ако са събрани на едно място. Цифрата за броя на запълнените десети части от кръга е степента на облачност. При съвършено ясно небе облачността се означава с 0. Наличието на облаци в размер, по-малък от една част, се оценява като следи от облаци и се записва „следа". Облачност 10 означава, че цялото небе е покрито с облаци; ако има макар и само един малък просвет, тя е 9.
 • Измерване на интензивността на слънчевата радиация

  От вътрешната страна повърхността на термобатери­ята е оцветена шахматно, като четните спойки са оцвете­ни с магнезий в бяло, а нечетните са почернени със саж­ди. Краищата на термобатерията са изведени на клеми от долната страна на корпуса. Посредством проводници те се включват към галванометър. Корпусът е покрит със стък­лен полусферичен похлупак  за защита на термобатери­ята от вятър, прах и вода. За да се предпази термобатери­ята и вътрешната повърхност на стъкления похлупак от кондензация на водни пари, вътре има стъклена епруветка, в която се поставя изсушител.
 • Физико – географска характеристика на Лозенска планина

  Лозенска планина има два дяла- северен и югоизточен. Тяхна граница е малката р. Ракита. Северният дял е по- голям и по- висок. В него се издига главното планинско било. То започва над с. Герман и постепенно набира височина, достигайки върховете Урвина падина и Здравчов камък. От тук на изток се издигат едни от най- високите и обзорни върхове в планината- Бачун (1150м), Ланина могила (1188м) и Половрак (1182м) като в края си билото завива на юг и завършва с първенеца на планината Попов дял (1190м). Северните склонове на дела и тези над р. Искър са по- стръмни, гористи и усойни, Южните са тяхна коренна противоположност- полегати, с множество обширни поляни, спускащи се чак до долината на р. Ракита. Югоизточния дял е по- нисък.
 • Състав на атмосферата

  Причини за изкачването на водните маси нагоре:                         - когато водните маси се издигат нагоре и срещат препятствия /планини; спускане на студени въздушни маси/, те преминават във водни капки.                         - класическа причина – при издигането си водните маси срещат топла или студена въздушна маса. Срещата между тях се осъществява в зона, наречена фронтална зона                         - когато водните маси се движат от периферията към центъра, те се изместват, за да направят място на други водни маси /във височина/                         - конвективна облачност – конвективни процеси – това е нагряването на земната повърхност. Въздуха се затопля и се издига във височина, кондензира и се получават облаци.
 • Южна Америка - Географско положение, граници и големина

  ТРОПИЧЕН – тясна ивица през континента, около южната тропична окръжност с полупостинен климат, и широка ивица по източното крайбрежие с влажен тропичен климат под влияние на влагоносните югоизточни пасати и топлото Бразилско течение; и широка ивица на западното крайбрежие със сух пустинен климат поради сухи пасати и студеното Перуанско течение. Валежите по западното крайбрежие (станция Икике) – 1 мм, а по източното – над 1000мм.
 • Дяволското гърло

    От залата, по виеща се стръмна циментова стълба се стига до естествения вход на пещерата. При изкачване може да се наблюдава един от най-високите подземни водопади в Европа (42м). От траките е останала легендата, че тук са хвърляли вождове, за да останат безсмъртни. Столетия се изнизали, хората със страхопочитание вярвали, че тук е входът на другия свят, пътят към безсмъртието. В чест на боговете на подземния свят, народът принасял в жертва най-красивите и лични девойки, за да умилостивят злите сили. Местните жители разказват, че нищо влязло в подземния лабиринт на пещерата, не излиза от нея.