Procheti.com

Функции и релации. Алгоритми . Индукция и рекурсия

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 21

Ежедневно в математиката и информатиката се използват релации. Тук ние ще ги разгледаме в най-общ план. Релацията е по-широко понятие от функцията.

Дефиниция: Нека А и В са множества. Една релация R от А към В е подмножество на декартовото произведение АхВ, т.е. R  АхВ.

Ако (a,b)  R, записваме aRb и казваме, че “а е в релация R с b”.