Procheti.com

Формални езици пораждащи граматики

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

Всеки такт управляващото устройство се намира точно в едно от вътрешните си състояния прочита един от символите на входната лента. Детерм. краен автомат спира да работи ,когато изчерпи всички входни символи, записани върху лентата му, или когато не е определено към какво вътрешно състояние трябва да премине при дадено вътрешно състояние и даден входен символ.