Procheti.com

Формализацията на българския език и разработка на лингвистичен процесор

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 9

Изменяеми части на речта са съществителните, прилагателните, местоименията, числителните и глаголите. Те менят формата си посредством формообразуващи морфеми и по такъв начин изразяват различни граматически значения. Така всяка изменяема дума притежава различен брой словоформи