Procheti.com

Фонетична същност на ударениe

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 7

Ударението е един от основните външни признаци на самостоятелната дума.То организира нейния звуков състав.При възприемане на изказването всяка дума и форма се разпознават ,не само по фонемен състав,но и по характерното за тях ударение.Тази служба на ударението се определя като дистинктивна-словоразличителна и форморазличителна.