Procheti.com

Финансов контрол

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 16

Вредата е основна предпоставка на възникване на имуществена отговорност. Вредите биват имуществени и неимуществени. Имуществените се изплащат винаги в лева по пазарни цени, а благата от неимуществен характер не подлежат на парична оценка (подлежат на морална). Обещетенията за неимуществени вреди се определят по справедливост от съда, като се вземат предвид всички обстоятелства.