Procheti.com

Финансов контрол

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Брой страници : 453

законосъобразността характеризира главната цел на контрола – да удостоверява, че контролираната дейност протича в съответствие с възприетите и установени норми и правила за поведение. Водещо значение има законосъобразността и само при нейното наличие може да се прояви целесъобразността, която от своя страна означава да се удостовери, че проверяваната дейност протича икономично, ефективно и ефикасно. Принципът за законосъобразност на проверяваната дейност намира приложение във всички контролни системи и дейности, отразен е във всички нормативни актове за контрола. Често се свързва и изразява и като “достоверно, честно и вярно представяне на извършената дейност”, което означава, че контролната дейност отговаря на общите и специфичните правни норми.